13 czerwca 2024

Seniorzy świętują

Jak co roku, mieszkańcy wiosek gminy Hrubieszów organizują uroczyste spotkania z najstarszymi sąsiadami. Dzień Seniora w Nowosiółkach zorganizowano – 13 kwietnia, zaś w Szpikołosach – 19 kwietnia.

Reklamy

Organizatorami Świąt były miejscowe Koła Gospodyń wiejskich i Rady Sołeckie. Część artystyczną dla Seniorów przygotowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, a w Szpikołosach dołączyły również dzieci z miejscowej szkoły podstawowej.

Seniorów obdarowano kwiatami i najlepszymi życzeniami. Wiele ciepłych słów i życzeń do bohaterów tych szczególnych dni, skierowali przybyli goście. Dodatkowo, najstarsi Seniorzy otrzymali upominki.

Reklamy

Doceniono również wkład pracy organizatorów tych świąt. Obecni na spotkaniu wójt gminy Hrubieszów – Jan Mołodecki i przewodniczący Rady Gminy – Jerzy Fedorczuk przyznali nagrody finansowe dla KGW i Rad Sołeckich.

Wśród gości obecne były także przedstawicielki Gminnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich w Hrubieszowie, z przewodniczącą Rady – Ireną Czerwińską.

Reklamy

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając