14 czerwca 2024

Sesja plenarna w Strasburgu

W dniach 12–15 marca odbyła się sesja parlamentarna w Strasburgu, podczas której posłowie zapoznają się z wynikami Szczytu UE z 8-9 marca, gdzie poruszano między innymi kwestie dotyczące energii i zmian klimatycznych.

Reklamy

Odbyła się również debata nad propozycją Deklaracji Berlińskiej, która podpisana zostanie 25 marca dla uczczenia 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich. Parlament podejmie także temat naruszania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej oraz regulacji prawnych dotyczących usług muzycznych świadczonych w sieci.

Poniedziałkową sesję rozpoczęła uroczystość upamiętnienia ofiar ataków terrorystycznych. W ceremonii uczestniczyło 500 uczniów ze szkół w Strasburgu, Londynie, Madrycie i Kreis (Niemcy). Przewodniczący Pöttering nazwał terroryzm „głównym zagrożeniem dla demokracji i stabilności.” Podjęta została również dyskusja na temat poszanowania równości kobiet i mężczyzn, obraz społeczny, gospodarczy i polityczny. Głos w tej sprawie zabrali członkowie Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Złożyli apel do Komisji Europejskiej o podjęcie kroków zmierzających do wdrożenia zaleceń zawartych w planie działań na lata 2006-2010. Posłowie domagali się wyrównania płacy za jednakową pracę, ustanowienia urlopów ojcowskich, zapobiegania przemocy wobec kobiet, działań na rzecz lepszej integracji kobiet imigrantek oraz uczynienia poszanowania praw kobiet zasadniczym warunkiem w politykach zewnętrznych. Parlament wzywa w swym sprawozdaniu o umieszczenie w centrum kwestii równouprawnienia oraz do wspierania polityki godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Wśród tematów sesji znalazła się również kwestia praw autorskich do muzyki w sieci.

Reklamy

We wtorek Komisarz do spraw transportu Jacques Barot przedstawił posłom zgromadzonym na sesji plenarnej szczegóły porozumienia UE-USA, zgodnie z którym ceny biletów lotniczych do USA powinny znacząco spaść. Dodatkowo samoloty do USA będą mogły latać ze wszystkich miast europejskich, a połączenia transatlantyckie zaczną obsługiwać również amerykańskie linie lotnicze. Stany Zjednoczone zachowały dwie ważne dla siebie klauzule. Przewoźnicy europejscy nie będą mogli obsługiwać połączeń lokalnych na terenie USA oraz europejska firma będzie miała prawo nabyć tylko 25% akcji amerykańskiej linii lotniczej.

Plenarna środa poświęcona została dwóm debatom. Pierwsza dotyczyła przygotowywanej przez Radę Deklaracji Berlińskiej z okazji 50. rocznicy Traktatów Rzymskich. Kolejna debata, po oświadczeniu Komisji i sprawozdaniu Rady Europejskiej odnosiła się do rezultatów ostatniego Szczytu UE 8-9 marca. Szefowie państw i rządów UE podjęli wówczas zobowiązanie do redukcji emisji CO2 w Europie i przebudowanie wspólnej polityki energetycznej. W swoim wystąpieniu poseł Zbigniew Zaleski podkreślił potrzebę odpowiedniego definiowania i wykorzystania potencjału umysłowego Europejczyków, jeśli chcemy dogonić USA oraz wezwał do solidarności i wspólnego stanowiska w polityce gazowej z Rosją.

Reklamy

Zbigniew Zaleski
Poseł do Europarlamentu
14 marzec 2007 r.