52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje powiatowe odbędą się w Hrubieszowskim Domu Kultury w dniu 5 kwietnia 2007 r.

Reklamy

Termin zgłoszeń do 30 marca 2007 r.

Regulamin

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.
Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich OKR i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję ( np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA (do pobrania TUTAJ ) w sekretariacie organizatora turnieju powiatowego.

W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze (również dorośli).

52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów:
1.TURNIEJ RECYTATORSKI
1.Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
-) młodzieży szkół ponadgimnazjalnych;
-) dorosłych.
2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach – 2 utwory poetyckie i prozę.
3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
2.TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Wykonawca jest solistą.
Repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany.

4.W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

3.TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki.
Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

4.WYWIEDZIONE ZE SŁOWA
Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
Uwaga: Przekroczenie limitu czasu przez wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

Ocena uczestników
1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostaną przez organizatorów przeglądów Sądy Konkursowe właściwe dla stopnia przeglądu.
2.Nie mogą być jurorami w całej edycji OKR:
a)wykonawcy uczestniczący w Konkursie;
b)instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w Konkursie.
3.Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:

W województwie lubelskim obowiązują trzystopniowe eliminacje: środowiskowe (szkolne, gminne, miejskie), powiatowe i wojewódzkie