17 lipca 2024

SOSW w nowym lokalu

Dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z początkiem roku szkolnego 2008/2009 rozpoczęły naukę w nowym lokalu. Ośrodek przeniesiony został do Budynku Bursy Międzyszkolnej przy ul. Zamojskiej w Hrubieszowie.

Reklamy

Część budynku bursy poddano przedtem kompleksowej modernizacji i przebudowie.

Reklamy

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie obejmowała przystosowanie pomieszczeń internatowych dwóch kondygnacji o łącznej powierzchni 1632,36 m2 w Bursie Międzyszkolnej w Hrubieszowie do prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach inwestycji oddano do użytku 25 nowych sal dydaktycznych z tego 8 pomieszczeń dla Szkoły Podstawowej Specjalnej, 9 pomieszczeń dla Gimnazjum Specjalnego, 4 pomieszczenia dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 4 pomieszczenia dla Trzyletniej Szkoły Specjalnej. Na parterze wykonano nowe wejście główne od strony wschodniej, wiatrołap, szatnie dla uczniów, pomieszczenia do nauczania (sale dydaktyczne – 7 szt.), zaplecza sanitarne z sanitariatami dla dziewcząt, chłopców oraz personelu, pomieszczenie porządkowe, gabinet dyrektora szkoły, sekretariat, bibliotekę oraz salę komputerową i komunikację z możliwością przejścia do holu bursy i następnie do stołówki. Na piętrze zlokalizowano pomieszczenia do nauczania (sale dydaktyczne – 18 szt.), zaplecza sanitarne z sanitariatami dla dziewcząt, chłopców oraz personelu, pomieszczenie porządkowe, salę komputerową, gabinet nauczycieli, pokoje uczniów.

Reklamy

W ramach inwestycji powstała również nowa sala gimnastyczna o wymiarach areny 12,60 x 19,65 m wraz z łącznikiem i magazynem sprzętu sportowego. W tym celu przebudowano istniejący budynek gospodarczy przy Bursie Międzyszkolnej oraz dobudowano łącznik (połączenie z budynkiem bursy) i magazyn sprzętu gimnastycznego (patrz zdjęcia).

Z obiektu bezpośrednio korzystać będzie 145 osób niepełnosprawnych (uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego), w tym 120 osób do 18 roku życia. Będzie tam prowadzona rehabilitacja ciągła z przerwą w okresie wakacyjnym.

Zrealizowana inwestycja niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści. Największym plusem jest tu na pewno poprawa warunków funkcjonowania SOSW w Hrubieszowie, zwiększenie liczby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, która będzie mogła korzystać z oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej w stosunku do dawnej jednostki lokalowej o 25 osób, możliwość utworzenia nowych klas, w tym jednej zawodowej, gimnazjalnej oraz pierwszego na terenie powiatu oddziału przedszkolnego, co do tej pory było niewykonalne z powodów lokalowych, czy wreszcie możliwość rozszerzenia oferty terapii i zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz utworzenia specjalistycznych pracowni terapeutycznych.

Umieszczenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w jednym budynku (zajęcia i zakwaterowanie) ułatwi administrowanie i gospodarowanie zasobami oraz pozwoli na lepsze wykorzystanie jego możliwości w zakresie edukacji i rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych.

Powiat pozyskał na inwestycję dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 133 686 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (sala gimnastyczna) w kwocie 70 000 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 006 259,35 zł.

Przy zaangażowaniu środków finansowych z budżetu powiatu oraz dofinansowania pozyskanego z PFRONu i FRKF możliwe było przeniesienie ośrodka do nowego w pełni przystosowanego i funkcjonalnego lokalu. Powstało w ten sposób odpowiednie i zarazem niezbędne zaplecze, które pozwoli na stworzenie dzieciom – uczniom SOSW optymalnych warunków pozytywnego rozwoju, odpowiednich form pracy, form wychowawczych, dydaktycznych i integracyjnych, warunków organizacyjno – metodycznych, rozwijania zainteresowań oraz przygotowania do zawodu.

W efekcie daje to ośrodkowi możliwość pełnej realizacji celów i zadań szkoły specjalnej, a dzieciom, które nie mogą uczęszczać do szkoły normalnej lub nie mogą sprostać wymogom takiej szkoły optymalne i komfortowe warunki nauki, wychowania i integracji. Wyrównują się tym samym szanse osób niepełnosprawnych na lepsze życie w przyszłości, lepsze wykształcenie w stosunku do pozostałej części społeczności powiatu hrubieszowskiego.

Wypada jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 83 173,00 zł. (75% wartości) na zakup samochodu dla SOSW. Samochód będzie dostosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych i również pozwoli na pełniejszą realizację zadań zarówno edukacyjnych, opiekuńczych jak i rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych. Z uwagi na brak tego typu pojazdu nie było dotąd możliwości stałych codziennych dowozów na zajęcia w szkole osób na wózku czy tez uczestnictwa w różnorodnych zajęciach organizowanych poza Hrubieszowem (jak festiwale, wystawy, koncerty, zawody sportowe).

Pozostaje jeszcze tylko kwestia wyposażenia placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W tym przypadku złożony został wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie zakupu mebli (szafki, biurka, ławki, krzesła), sprzętu audiowizualnego, tablic, gablot, wyposażenia do sali gimnastycznej oraz wyposażenia do pracowni specjalistycznych na łączną kwotę ponad 442 953,03 zł. Wniosek jest aktualnie rozpatrywany przez ministerstwo.

Łącznie powiat pozyskał już dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego z różnych zewnętrznych źródeł kwotę 286.859,00 zł, a w przypadku gdy zaakceptowany zostanie wniosek złożony do MEN – u uzyskane wsparcie zamknie się kwotą 729.812,03 zł.

To znacząca suma, jaką z różnych źródeł udało lub uda się pozyskać na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

tekst i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

zdjęcia >>