Spotkanie informacyjne

Naczelnik urzędu Skarbowego w Hrubieszowie wraz z Dyrektorem Oddziału ZUS w Biłgoraju zaprasza w dniu 25.02.2008 r. o godz 12:00 na wspólne organizowane spotkanie informacyjne dla zainteresowanych podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Reklamy

Spotkanie odbędzie się w siedzibie ZUS Inspektoriat w Hrubieszowie, ul. 3 Maja 8a – sala szkoleniowa.

Podczas spotkania zostaną omówione:

Część I

1. Formalności związane z faktem zgłoszenia do ubezpieczeń osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej,
2. Zasady zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (z uwzględnieniem formy prowadzenia działalności) oraz pracowników,
3. Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych,
4. Terminy i zasady opłacania składek ZUS.

Część II

1. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej – obowiązki związane z rejestracją,
2. Wybór formy opodatkowania działalności w podatku dochodowym,
3. Zasady rejestracji podejmujących działalność gospodarczą, jako podatnika VAT,
4. Terminy rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym.

Zgłoszenia chętnych uczestników szkolenia przyjmują:
Sekretariat Inspektoriatu ZUS w Hrubieszowie – tel. 084 696 20 13
Sekretariat Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie – tel. 084 696 63 89 lub 084 696 63 90