Sprawozdanie z Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2014

W dniu 9 listopada 2014 roku w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się inauguracja Jesieni Plastycznej – Hrubieszów 2014.

Reklamy

 

Jesień Plastyczna – to cykliczna impreza sumująca roczna działalność plastyczną w Hrubieszowskim Domu Kultury, która cieszy się ogromną popularnością wśród plastyków i miłośników sztuki. Na wystawie znalazły się prace, powstałe na XXXVI Plenerze Malarskim  w Horyńcu  br. oraz prace złożone na konkurs NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU. Ogółem na konkurs wpłynęło  72 prace 23 autorów.

W dniu 18 września 2014 roku komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Zofii Kosiorek-Poździk z Zamościa, dokonała oceny wszystkich prac złożonych na konkurs. Wytypowała 9 nagród i 7wyróżnień.

Podczas inauguracji Nagrodę Główną Burmistrza Miasta Hrubieszowa – NAJCIEKAWSZA PRACA ROKU 2014 – otrzymał  Ryszard Wiech z Hrubieszowa  za dwie pastele pt. „Zakopane' oraz drugą nagrodę otrzymała Ilona Filip z Lublina za pracę olejną pt. „Ciemny Bug”. Nagrody wręczył Tadeusz Garaj,  Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Nagrody Starosty Hrubieszowskiego otrzymało dwóch autorów: Andrzej Marut z Hrubieszowa za  pracę akrylową  pt. „Departament Tajemnic” oraz Urszula Pakuła z Komarowa  za obraz w technice olejnej  pt. „Staw pod lasem”.

Nagrodę wręczył Tomasz Ożóg, Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego oraz Dariusz Czujkowski, Naczelnik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie.

Nagrody Wójta Gminy Hrubieszów  otrzymało dwóch autorów: Alfred Przybysz z Hrubieszowa za zestaw grafik pt. „Pejzaż kresowy Borchów k/ Lubaczowa”, „Pejzaż kresowy Cewków k/ Łubaczowa”, „Park pałacowy w Horyńcu” oraz Renata Marangon-Siewierska z Lublina za obraz olejny pt. „Cerkiew w Radrużu”. Nagrody wręczył Tomasz Zając, Sekretarz Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

Nagrody Dyrektora Hrubieszowskiego Domu Kultury otrzymało również dwóch autorów: Bożena Czerska z Warszawy za akwarelę pt. „Irysy w wazonie” oraz Rozalia Cios z Hrubieszowa za obraz olejny pt. „Martwa natura z samowarem, kompozycja Nr II”. Nagrody wręczyła Emilia Feliksiak, dyrektor HDK.

Nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Tomasza Zająca otrzymała Helena Piekarz z Hrubieszowa za obraz olejny pt. „Droga w Moroczynie jesienią”.

Nagrodę wręczył Tomasz Zając, Sekretarz Urzędu Gminy w Hrubieszowie.

 

Wyróżnienia w konkursie przyznano:

* Edwardowi Przepiórce z Dziekanowa za pracę pastelową     pt.,, Wojsko Polskie”.

* Zbigniewowi Wężykowi z Hrubieszowa  za obraz olejny  pt.,, Martwa natura ”       

* Markowi Rzeźniakowi z Zamościa  za obraz olejny pt.,,Metamorfoza ”.

* Henrykowi Szkutnikowi z Zamościa za obraz olejny pt.,, Radruż koło Horyńca” 

* Tadeuszowi Siądeckiemu z Chełma za pracę pt. ,, Król Władysław  Jagiełło ” – repuserstwo 

* Zdzisławie Tracz-Mardofel z Wilkowa za obraz olejny  pt.,,O świcie ”

* Katarzynie Kamińskiej z Lublina za obraz olejny pt.,,Horyniec 2014”

 

Wyróżnienia ufundowali:

– Miasto Hrubieszów

– Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

– Hrubieszowski Dom Kultury

– Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie


W konkursie publiczności, prowadzonym przez Barbarę Marut i Marię Łyko, zwyciężył Andrzej Marut, który otrzymał największą liczbę głosów i Rozalia Cios z Hrubieszowa, która wytypowała Laureata.

Całość inauguracji Jesieni Plastycznej uświetnił – Koncert Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z Zamościa.

Nagrody publiczności ufundowała Anna Kudyba z Hrubieszowa.  

Po części oficjalnej wszyscy laureaci i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowała Agnieszka Strzelecka  z  Hrubieszowa.

W imprezie wzięło udział ponad 60 osób.

 

 

Komisarz Jesieni Plastycznej

Andrzej Marut