Sprzątanie Świata 2006

„Sprzątanie świata – Polska 2006”
15 – 16 – 17 września

Reklamy

„Sprzątanie świata” – [ang. Clean Up the World], akcja międzynarodowa, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia”.

Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Tematem tegorocznej akcji jest selektywna zbiórka odpadów – jej wprowadzanie w naszych domach, miejscach pracy, gminach… Zachęcamy też do likwidowania dzikich wysypisk. Ale przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko! Tak więc: POMÓŻMY ZIEMI!

Więcej znajdziecie na stronie:

Fundacji Nasza Ziemia