22 maja 2024

Stanowisko Rady Miejskiej

Stanowisko Rady Miejskiej w Hrubieszowie przyjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.

Stanowisko

Rady Miejskiej w Hrubieszowie przyjęte na sesji w dniu 30 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Hrubieszowie przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W związku z pojawieniem się informacji o planowanej likwidacji Sądu Rejonowego w Hrubieszowie, Rada Miejska zwraca się z prośbą o ponowne przeanalizowanie przygotowanego rozporządzenia i odstąpienie od likwidacji.

Uzasadnienie

Sądownictwo w Hrubieszowie ma bogate tradycje sięgające początków XIX wieku. Już w 1810 roku utworzono w Hrubieszowie sąd pokoju rozpoznający zarówno sprawy cywilne jak i drobne sprawy karne. Mimo wielu zdarzeń historycznych, okresu zaborów, dwóch wojen światowych i licznych zmian administracyjnych Sąd Rejonowy w Hrubieszowie funkcjonował nieprzerwanie, będąc nieodłącznie związany z naszym miastem.

Istnienie Sadu Rejonowego w Hrubieszowie obok zapewnienia obywatelom prawa do sądu dogodnie usytuowanego i dajacego możliwość załatwiania podstawowych spraw z zakresu sądownictwa, praktycznie w miejscu zamieszkania, od wielu lat wpisuje się w życie społeczne naszego miasta.

Nie bez znaczenia jest również istnienie w naszym mieście Zakładu Karnego, którego usytuowanie w jednej miejscowości wraz z siedzibą Sądu ułatwia jego funkcjonowanie.

Sąd Rejonowy w Hrubieszowie posiada wyspecjalizowaną, wykształconą i doświadczoną kadrę, która gwarantuje szybkie i terminowe rozpatrywanie wpływających spraw. Jak wynika z danych statystycznych ilość rozpatrywanych spraw w tutejszym Sądzie w ciągu roku jest o wiele większa niż w niektórych okolicznych sądach o większej obsadzie kadrowej. W tej sytuacji należałoby się zastanowić nad wzmocnieniem kadrowym Sądu, a nie jego likwidacją.

Należy również zauważyć, że Hrubieszów jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem w Polsce, leżącym przy granicy z Ukrainą. Powstające i rozbudowywane istniejące już graniczne przejście drogowe z naszym wschodnim sąsiadem spowoduje zwiększony ruch graniczny, towarowy i osobowy co niewątpliwie wpłynie na zwiększenie spraw związanych z funkcjonowaniem przejść granicznych.

W tej sytuacji zamiar likwidacji Sądu Rejonowego w Hrubieszowie jest zaskakujący i niezrozumiały, ze szkodą dla naszych mieszkańców.

Zwracamy również uwagę, że Sąd Rejonowy i Prokuratura w Hrubieszowie znajdują się w jednym budynku, który w latach 2009 – 2011 nakładem około 20 mln. zł został rozbudowany i zmodernizowany. Dysponuje doskonale wyposażoną bazą lokalową, obszernym archiwum zakładowym oraz nowoczesnymi systemami elektronicznymi i bezpieczeństw.

Nadmieniamy jednocześnie, że Rada Miejska w Hrubieszowie przekazała w formie darowizny działkę o pow. 1174 m2 przeznaczoną pod rozbudowę Sądu.

Rada Miejska w Hrubieszowie uważa, że zamiar likwidacji Sądu Rejonowego w naszym mieście jest niezrozumiały, merytorycznie nieuzasadniony i szkodliwy dla społeczności lokalnej.

Apelujemy do Pana Ministra o odstąpienie od zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.