25 czerwca 2024

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie

Stanowisko Rady Powiatu w Hrubieszowie w związku z sytuacją polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż.

Reklamy

Na wczorajszej sesji, Rada Powiatu w Hrubieszowie jednogłośnie przyjęła stanowisko w związku z sytuacją dotykającą polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. Oto ono:

­

Reklamy

Hrubieszów, dnia 30.06.2022 r.

STANOWISKO RADY POWIATU
W HRUBIESZOWIE

Rada Powiatu w Hrubieszowie wyraża duże zaniepokojenie trudną sytuacją w rolnictwie oraz z wielkim niepokojem przygląda się sytuacji dotykającej polskich rolników, którzy mają trudności ze sprzedażą zmagazynowanych zbóż. Podmioty gospodarcze znacząco ograniczyły skup, tłumacząc się brakiem powierzchni magazynowej. Otrzymujemy alarmujące informacje od rolników, iż sytuacja ta spowodowana jest napływem taniego zboża z Ukrainy, dlatego też mamy uzasadnione obawy, że taki stan rzeczy doprowadzi do dodatkowych spadków cen polskich wysokojakościowych zbóż, co w rezultacie spowoduje drastyczny spadek cen tegorocznych zbiorów.

Reklamy

Unia Europejska zwolniła ukraińskie zboże z obowiązujących dotychczas barier dla przepływu towarów z krajów trzecich, jednak pozostawiła możliwość wstrzymania importu, jeżeli będzie on powodował zachwianie konkurencyjności na rynku wewnętrznym UE. Z taką sytuacją właśnie mamy do czynienia, że ceny polskiego zboża są sztucznie zaniżane przez nadmierną podaż zboża z Ukrainy i brak możliwości sprzedaży.

Zgodnie z zapewnieniami ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka polscy rolnicy mieli nie tracić na transporcie ukraińskiego zboża, które miało być przesyłane tranzytem do krajów w których panuje głód.

Rozumiejąc trudną sytuację rolników ukraińskich należy zauważyć, że właścicielami wielkoobszarowych gospodarstw są tam często koncerny zachodnie lub oligarchowie, pomoc dla tych producentów nie może odbywać się kosztem polskich rolników, którzy będą zagrożeni upadkiem gospodarstw. Zbliżają się żniwa i konieczne jest opróżnienie magazynów, ponieważ polscy rolnicy nie będą mieli gdzie przechowywać nowo zebranych zbóż. Spowoduje to jeszcze większe załamanie rynku i obniżenie cen zbóż.

Rada Powiatu w Hrubieszowie prezentuje stanowisko, że import zbóż zza wschodniej granicy wpływa negatywnie na warunki gospodarowania producentów rolnych, szczególnie w regionach graniczących z Ukrainą. Zwracamy się do Pana Premiera o interwencję i obronę polskiego rolnictwa. 

­

Rada Powiatu w Hrubieszowie

Zobacz też:

Protest Agrounii w Hrubieszowie – zboże rozsypane przed biurem poselskim Jacka Sasina [ZDJĘCIA, WIDEO]

Protest Agrounii w Hrubieszowie – zboże rozsypane przed biurem poselskim Jacka Sasina [ZDJĘCIA, WIDEO]