20 lipca 2024

Stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Hrubieszów Stanowisko w sprawie sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu wynagrodzeń w spółkach energetycznych Polskiej Grupy Energetycznej.

Reklamy

Po wielu prośbach mieszkańców o interwencję w sprawie wzrostu cen energii, pozwalam sobie zająć stanowisko w sprawie sporu zbiorowego w spółkach energetycznych.

W imieniu milionów odbiorców energii energetycznej – gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, wyrażam stanowczy sprzeciw wobec roszczeń pracowniczych spółek obrotowych i dystrybucyjnych Polskiej Grupy Energetycznej domagających się wzrostu wynagrodzeń o około 8%.

Reklamy

W styczniu 2009 roku dokonano podwyżek opłat za energię elektryczną o kilkanaście procent dla odbiorców indywidualnych, a dla przedsiębiorstw nawet o kilkadziesiąt procent.

Średnie wynagrodzenie w spółkach zajmujących się obrotem i dystrybucją energii w Polskiej Grupie Energetycznej wynosi około 5.000 zł., przy średniej krajowej około 3.000 zł.

Reklamy

W tej sytuacji wprowadzanie podwyżek jest społecznie niemoralne, a ekonomicznie spowoduje spadek rentowności spółek i w niedalekiej przyszłości nawet stratę.

Efektem takich decyzji mogą być w najbliższym czasie kolejne podwyżki cen energii elektrycznej, co boleśnie odczują odbiorcy indywidualni i zakłady przemysłowe.

Jako reprezentant społeczeństwa nie mogę być obojętny na możliwość drenażu portfeli obywateli, dlatego też wyrażam swój sprzeciw.

Jednocześnie apeluję do związków zawodowych, wysuwających roszczenia o wycofanie się z nich i podjęcie negocjacji płacowych w późniejszym terminie.

Z poważaniem
Mariusz Grad
Poseł na Sejm RP