5 marca 2024

Staszic: Zajęcia laboratoryjne z chemii z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina – ZDJĘCIA

W ramach podpisanej współpracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, odbyły się warsztaty edukacyjne dla grupy 30 uczniów z klas I i II realizujących chemię w zakresie rozszerzonym.

Reklamy

Projekt „EKSPERYMENTUJ, POZNAWAJ, POSZERZAJ SWOJE HORYZONTY – Praktyczna edukacja chemii w laboratorium” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W tym projekcie, już drugi rok uczestniczy młodzież hrubieszowskiego Staszica, zainteresowana nauką chemii. Jego zadaniem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów, inspirowanie do twórczego myślenia oraz samodzielnego stawiania hipotez i wyciągania wniosków. Tematyka innowacyjnych modułów zajęć dydaktycznych dobierana jest adekwatnie do potrzeb i kompetencji uczestników projektu.

Reklamy

Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych i ćwiczeniowych w pracowniach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Tym razem, ze względu na wymogi bezpieczeństwa związane z Covid-19, warsztaty odbyły się w hrubieszowskiej szkole. Młodzież miała okazję pod opieką wykładowców UP samodzielnie wykonywać liczne eksperymenty chemiczne.

Na pierwsze spotkanie 25 maja 2021, wykładowcy UP przygotowali eksperymenty z zakresu chemii roztworów wodnych: reakcję zobojętniania, reakcję strącania osadów i reakcję hydrolizy. Na kolejnym spotkaniu, które odbyło 15 czerwca uczniowie wykonywali eksperymenty z zakresu kinetyki reakcji chemicznej oraz wzięli udział w warsztatach „Master – rozwijanie umiejętności poznawczych”.

Młodzież, pod opieką dr Jadwigi Stachowicz, dr inż. Urszuli Głaszcz, mgr Bogusława Senczyny, samodzielnie wykonywała liczne eksperymenty chemiczne oraz wspólnie rozwiązywała problemy chemiczne związane z szybkością reakcji chemicznej, efektami energetycznymi reakcji, oznaczaniem zawartości substancji metodą miareczkowania oraz iloczynem rozpuszczalności.

Tematyka kolejnego spotkania dotyczyć będzie związków chromu i manganu, czyli jednego z ulubionych zagadnień maturzystów. Z ogromną niecierpliwością czekamy na warsztaty z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

(info i fot. LO Staszic)


Zobacz też:

Dominika Kucińska ze Staszica laureatką konkursu języka niemieckiego

Dominika Kucińska ze Staszica laureatką konkursu języka niemieckiego


LubieHrubie na Instagramie