22 maja 2024

Studenci z Zamościa w hrubieszowskich koszarach

12 kwietnia w koszarach 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego zorganizowano zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu.

 

W ramach zajęć zapoznano studentów z wymogami jakie muszą spełniać kandydaci do zawodowej służby wojskowej, instruktorzy omówili dane taktyczno – techniczne oraz przeznaczenie podstawowego sprzętu i wyposażenia wojsk rozpoznawczych, wystawionego do pokazu statycznego na placu apelowym.

W Sali Tradycji, Szef Sekcji Wychowawczej zapoznał studentów z historią koszar oraz z tradycjami dziedziczonymi przez nasz Pułk. 

Następnie zaprezentowano studentom pokaz szkolenia spadochronowego, na bazie symulatora skoków spadochronowych. Po przeszkoleniu, wykładowcy i studenci wykonali praktyczne ćwiczenia, polegające na symulacji czynności skoczka w trakcie opadania (zjazd na linie z wieży spadochronowej).

Ponadto, w spadochroniarni zostali zapoznani z wyposażeniem i oporządzeniem żołnierza do skoków oraz z budową sprzętu spadochronowo – desantowego, będącego na wyposażeniu 2. PR.

Ostatnim punktem programu było szkolenie z zakresu wspinaczki skałkowej. Szkolenie przeprowadzili żołnierze posiadający odpowiednie uprawnienia zdobyte na kursach specjalistycznych. Po zakończeniu szkolenia najbardziej odważni studenci praktycznie pokonywali ściankę wspinaczkową z asekuracją metodą „na wędkę”.

Wizyta studyjna w hrubieszowskim pułku zorganizowana została z inicjatywy wykładowców PWSZ w Zamościu – prof. dr. hab. Tadeusza Compy, dr. Ryszarda Suduła i dr. Stanisława Dubaja oraz Studenckiego Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego.

 

(tekst i zdjęcia: 2. HPR)