Światowy koncern komputerowy IBM dla Przedszkola w Hrubieszowie

W dniu 23.05.2006 roku w Miejskim Przedszkolu Nr 1 im „Małego Księcia” w Hrubieszowie, odbyło się uroczyste uruchomienie Programu KidSmart. Honorowymi gośćmi byli przedstawiciele IBM z Warszawy: dyrektor programów publicznych, rzecznik prasowy IBM oraz pracownik od promocji, Barbara Jakubas – K.O. wizytator edukacji informatycznej z Zamościa, Zastępca Burmistrza Miasta Andrzej Wołowski, Radni Rady Miasta Renigald Kawalec i Jan Buczak, inspektor do spraw oświaty Teresa Visioli oraz dyrektorzy hrubieszowskich przedszkoli, dyrektor Przedszkola Samorządowego z Werbkowic, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie, przedstawiciele lokalnej prasy.

Reklamy

br />Program Nauczania Początkowego IBM KidSmart jest międzynarodowym programem filantropijnym, który ma na celu wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych we wczesnym stadium nauczania. W ramach projektu IBM wyposaża wybrane polskie przedszkola w specjalne centra komputerowe wraz z znakomitym oprogramowaniem firmy Riverdeep – The Learning Company przystosowanym do wykorzystania przez dzieci. Program jest realizowany w wielu krajach świata. W Polsce patronat nad projektem objął Prezes Rady Ministrów RP.
Nasze przedszkole jako jedyne na Lubelszczyźnie jest objęte programem IBM KidSmart, w ramach programu IBM wyposażyła naszą placówkę w dwa kompletne centra komputerowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i przeszkoliła 3 nauczycielki.

Dyrektor Przedszkola Teresa Migas

zobacz zdjęcia >>