23 lipca 2024

Święto Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie

16 października br. obchody Święta Patrona Gimnazjum rozpoczęły się o godz. 8.00 uroczystą Mszą świętą w Kościele św. Mikołaja z udziałem społeczności gimnazjum i pocztów sztandarowych gimnazjum i szkoły podstawowej.

Reklamy


„Wielki Patron Jan Paweł II – to wielki dar i ogromne zobowiązanie”

Na naszej polskiej ziemi przyszedł na świat człowiek, którego życie okazało się wyjątkowym darem dla Kościoła i całego świata. Temu człowiekowi było na imię Karol. Karol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku Karol Wojtyła przybrał nowe imię Jana Pawła II” (Kard. St. Dziwisz).   

Reklamy

Od 16 października 2000 roku Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie nosi zaszczytne imię Jana Pawła II.

Każdego roku rocznica tego wydarzenia to uroczysta chwila w życiu naszej szkoły – Święto Patrona Szkoły. Patron to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś lub czymś, to również obrońca. Patron to osoba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić, jak żyć, postępować. Życie Jana Pawła II było świadectwem człowieka w pełni autentycznego, który nigdy nie krył swoich słabości, służąc każdemu człowiekowi, swoją siłą duchową do ostatnich chwil. Na przestrzeni lat, na każdym etapie swojego życia starał się być blisko wszystkich ludzi, nazywając ich swoimi braćmi i siostrami. Młodość duchowa, szerokie wykształcenie, cierpienia, których doświadczał w swoim życiu pozwoliły mu docierać do każdych grup wiekowych, zawodowych, kulturowych oraz znajdujących się w różnych sytuacjach życiowych. Przez swoje prawdziwe świadectwo łączył pokolenia, łamał bariery religijne i wprowadzał pokój.

Reklamy

16 października br. obchody Święta Patrona Gimnazjum rozpoczęły się o godz. 8.00 uroczystą Mszą świętą w Kościele św. Mikołaja z udziałem społeczności gimnazjum i pocztów sztandarowych gimnazjum i szkoły podstawowej. Mszy świętej przewodniczył ks. Paweł Kubiszyn a okolicznościową homilię wygłosił ks. Marcin Jakubiak. 

Po powrocie do szkoły, na godzinie wychowawczej przybliżono sylwetkę papieża. O godzinie 10.30 na sali gimnastycznej pani dyrektor Danuta Krawczuk przywitała wszystkich uczniów, nauczycieli i gości , którzy przyjęli nasze zaproszenie: Przewodniczącą Rady Rodziców panią Beatę Pakos i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przy Urzędzie Miasta pana Szymona Patkowskiego. W swoim przemówieniu przypomniała postać bł. Bożego Jana Pawła II jako mistrza dialogu, który rozumiał młodych, lubił ich towarzystwo i pokazał, jak mamy rozmawiać, jak prowadzić dialog. Zwróciła szczególną uwagę na słowa Wielkiego Papieża kierowane do młodzieży: „Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją”.  

Po przemówieniu p. dyrektor rozpoczęła się uroczystość ślubowania klas pierwszych. Złożono kwiaty pod tablicami pamiątkowymi bł. Jana Pawła II. Następnie uczniowie pod kierunkiem pań: Marzeny Jędruszczak i Anety Franke zaprezentowali montaż słowno muzyczny nawiązujący do hasła XIII Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Papież Dialogu”, pt.: „Abyśmy wszyscy stanowili jedno”.

Na zakończenie uroczystości p. wicedyrektor Marzanna Bednarczuk podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości i wręczyła podziękowania uczniom zaangażowanym podczas zbiórki żywności „Pełny Tornister” w dniach 4 i 5 października. W zbiórce uczestniczyło 46 wolontariuszy. Podziękowania otrzymało również 21 wolontariuszy kwestujących 13 października na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, wspierającej uzdolnioną młodzież, pochodzącą z niezamożnych rodzin. 

Dopełnieniem Święta Patrona była modlitwa różańcowa, z rozważaniami z nauczania Jana Pawła II do młodzieży, w kościele św. Mikołaja o godz. 17.00 prowadzona przez uczniów naszego gimnazjum.

 

Zdjęcia:

http://zsm3-hrubieszow.pl/index.php/gim3/11-aktualnosci-gim/313-swieto-gimnazjum-nr-3-w-hrubieszowie

 

Tekst: Marzanna Bednarczuk (ZSM nr 3)