Święto poezji w Bibliotece Pedagogicznej

Strofami wiersza „Litania do ziemi” Stanisławy Burdy, rozpoczęto „Spotkanie z poezją”, w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, w dniu 21 marca 2012 r. Spotkanie zorganizowano nawiązując do obchodów Międzynarodowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO w 1999 r. – aby docenić twórczość literacką poetów związanych z Ziemią Hrubieszowską.

Reklamy

...Ziemio

korzeni Staszicowego trudu

Prusa i Leśmiana

odchodzących chat Ciesielczuka

i Buczyńskiego malw…


W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Klubów Seniora działających w Hrubieszowie, reprezentanci hrubieszowskich instytucji kulturalno-oświatowych oraz nauczyciele bibliotekarze.

Gościem specjalnym spotkania była poetka, Pani Stanisława Burda.

Prowadząca spotkanie – Aleksandra Kopczyńska – w prezentacji multimedialnej „Poeci znad Huczwy”, przedstawiła sylwetki poetów Ziemi Hrubieszowskiej.

Uczestnicy spotkania delektowali się poezją hrubieszowskich poetów, którą zaprezentowali – w montażu poetyckim – uczniowie z Zespołu Szkół w Werbkowicach.

Pejzaże poetyckie twórców Ziemi Hrubieszowskiej – przedstawiła w referacie – dyplomowana nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół w Werbkowicach, doktorantka w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie – Pani Agnieszka Skubis-Rafalska.

Poetycki wykład uświadomił wszystkim, że poezję trzeba czytać. A o tym, że poezję można także śpiewać – przekonali zebranych – członkowie Zespołu Wokalnego „Promień”, działającego przy Spółdzielczym Klubie Kultury „Słoneczko” w Hrubieszowie.

„Poezja – jest głosem duszy. W poezji przechowywana jest tradycja danego narodu. Ona ukazuje radość i smutek, ból i cierpienie, zachwyt i szczęście”. Tymi refleksjami, podzieliła się z uczestnikami spotkania, poetka Pani Stanisława Burda. Czytając swoje utwory, dostarczyła zebranym wiele wzruszeń i poetyckich uniesień.

„Poezja jest niczym wiosna – otwiera pąki ludzkich serc” – to słowa listu, który skierowała do uczestników święta poezji w Bibliotece, nieobecna na spotkaniu Pani Małgorzata Skowron, autorka wierszy i bajek dla dzieci.

Na zakończenie – wszyscy zostali zaproszeni do obejrzenia okolicznościowej wystawy, zakupienia tomików poezji oraz na słodki poczęstunek.

 

„Spotkanie z poezją” – było jednym z działań, wspierających aktywność społeczną osób starszych i niepełnosprawnych – które Biblioteka realizuje w ramach programu „Biblioteka Pedagogiczna – Biblioteką dla każdego”.

 

Info i foto: BPH