Debata Samorządów Uczniowskich

27 marca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się debata hrubieszowskich samorządów uczniowskich na temat możliwości przyznania im do dyspozycji środków finansowych.

Reklamy

Budżety samorządów uczniowskich miały by służyć realizacji wyznaczonych przez nie celów związanych w głównej mierze z animacją uczniowskiego życia oraz zdobywaniu doświadczenia w dysponowaniu i rozliczaniu corocznej dotacji.

W czasie dyskusji padły propozycje cyklicznego organizowania tego typu spotkań, które miały by na celu wymianę doświadczeń oraz zacieśnianie współpracy między samorządami poszczególnych szkół.

Głównym organizatorem konferencji był Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie. Młodzi samorządowcy gościli na spotkaniu m.in.: posła na Sejm RP Marka Poznańskiego, Starostę Hrubieszowskiego Józefa Kuropatwę, Sekretarza Powiatu Tomasza Ożoga, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Prawa i Administracji Rady Powiatu Jana Nowaka, kierownika Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego Dariusza Czujkowskiego oraz kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Szymona Patkowskiego.