Swoją obecnością dziękowali Bogu za dar Papieża Polaka

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

16 października 1978 r. Polacy na ekranach telewizorów ujrzeli nowego Papieża, który ukazał się na centralnej loggi bazyliki Św. Piotra i usłyszeli Jego słowa: „I oto najczcigodniejsi Kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju, ale tak zawsze bliskiego we wspólnocie i tradycji chrześcijańskiej”.

***

_________________________________________________

RTM Staszic – Dzień Papieski (HDK sala widowiskowa)
Audycję zrealizował Stanisław Nowak

RTM Staszic - Dzien Papieski

_________________________________________________

Od tej chwili mija 31 lat. Jana Pawła II nie ma już wśród nas, ale Jego nauczanie jest zachowywane, na nowo poznawane i odczytywane.

Szczególną wdzięczność za dar Papieża Rodaka, Polacy wyrazili 11 października 2009 r. W całym kraju modlono się o beatyfikację Jana Pawła II, przypominano sobie Jego nauczanie i wybór na stolicę Piotrową.

Nasze miasto również pamiętało o tym wspaniałym dniu. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przedstawia Jana Pawła II, jako Papieża Wolności. Do wolności nawiązywał więc Koncert w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Salę wypełnili mieszkańcy Hrubieszowa na czele z Burmistrzem Miasta – p. Zbigniewem Doleckim. Przybyłych powitał ks. Prałat Andrzej Puzon, który w swoim przemówieniu przybliżył hasło IX Dnia Papieskiego.

Koncert, montażem słowno – muzycznym rozpoczęli uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, przygotowani przez p. Anetę Franke, o. Macieja Fryzowicza i ks. Grzegorza Szubtarskiego.

Następnie wystąpił zespół wokalny „Lechici” w dwóch grupach: dziecięcej i młodzieżowej, z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego pod przewodnictwem p. Leszka Opały. Był piękny śpiew, przesłania i myśli Papieża, fragmenty Jego przemówień. Wiersze nawiązywały do tematyki wolności:

„(…) A kiedy Jan Paweł II mówił
– praca i wolność człowieka,
Nie było w tym nic z gładkiego hasła – apelu,
Ale ufność, że praca w wolności obleka
W godność i piękno – spełnienie człowieczych celów…”

Na zakończenie wykonawcy i zaproszona przez ks. Prałata widownia, wspólnie modlili się o wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II i zaśpiewali Jego ulubioną „Barkę”.

Trzeba tu wspomnieć, że w dniach od 9 do 11 października, 31 wolontariuszy – uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, pod opieką nauczycieli, kwestowało na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na wsparcie edukacyjne uzdolnionej młodzieży.

***

tekst: Marzanna Bednarczuk
foto: Andrzej Marut (HDK)

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009