23 kwietnia 2024

Swoją obecnością dziękowali Bogu za dar Papieża Polaka

HrubieszówHrubieszów

16 października 1978 r. Polacy na ekranach telewizorów ujrzeli nowego Papieża, który ukazał się na centralnej loggi bazyliki Św. Piotra i usłyszeli Jego słowa: „I oto najczcigodniejsi Kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Wezwali go z dalekiego kraju, ale tak zawsze bliskiego we wspólnocie i tradycji chrześcijańskiej”.

***

_________________________________________________

RTM Staszic – Dzień Papieski (HDK sala widowiskowa)
Audycję zrealizował Stanisław Nowak

RTM Staszic - Dzien Papieski

_________________________________________________

Od tej chwili mija 31 lat. Jana Pawła II nie ma już wśród nas, ale Jego nauczanie jest zachowywane, na nowo poznawane i odczytywane.

Szczególną wdzięczność za dar Papieża Rodaka, Polacy wyrazili 11 października 2009 r. W całym kraju modlono się o beatyfikację Jana Pawła II, przypominano sobie Jego nauczanie i wybór na stolicę Piotrową.

Nasze miasto również pamiętało o tym wspaniałym dniu. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przedstawia Jana Pawła II, jako Papieża Wolności. Do wolności nawiązywał więc Koncert w Hrubieszowskim Domu Kultury.

Salę wypełnili mieszkańcy Hrubieszowa na czele z Burmistrzem Miasta – p. Zbigniewem Doleckim. Przybyłych powitał ks. Prałat Andrzej Puzon, który w swoim przemówieniu przybliżył hasło IX Dnia Papieskiego.

Koncert, montażem słowno – muzycznym rozpoczęli uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, przygotowani przez p. Anetę Franke, o. Macieja Fryzowicza i ks. Grzegorza Szubtarskiego.

Następnie wystąpił zespół wokalny „Lechici” w dwóch grupach: dziecięcej i młodzieżowej, z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego pod przewodnictwem p. Leszka Opały. Był piękny śpiew, przesłania i myśli Papieża, fragmenty Jego przemówień. Wiersze nawiązywały do tematyki wolności:

„(…) A kiedy Jan Paweł II mówił
– praca i wolność człowieka,
Nie było w tym nic z gładkiego hasła – apelu,
Ale ufność, że praca w wolności obleka
W godność i piękno – spełnienie człowieczych celów…”

Na zakończenie wykonawcy i zaproszona przez ks. Prałata widownia, wspólnie modlili się o wyniesienie na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II i zaśpiewali Jego ulubioną „Barkę”.

Trzeba tu wspomnieć, że w dniach od 9 do 11 października, 31 wolontariuszy – uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, pod opieką nauczycieli, kwestowało na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na wsparcie edukacyjne uzdolnionej młodzieży.

***

tekst: Marzanna Bednarczuk
foto: Andrzej Marut (HDK)

_________________________________________________

zobacz zdjęcia »
_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009