18 czerwca 2024

Szkolenia i coaching – jak agencje HR wspierają firmy w rozwoju?

Agencje HR wspierają firmy na wielu poziomach. Nie tylko w obszarze rekrutacji, ale także rozwoju już zatrudnionych pracowników. Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi prowadzą szkolenia dotyczące komunikacji i autoprezentacji, a certyfikowani trenerzy organizują indywidualne spotkania coachingowe. W jaki sposób tego typu działania wspierają rozwój zatrudnionych oraz przyczyniają się do lepszego funkcjonowania całej organizacji? Sprawdź!

Reklamy

Rola agencji HR w rozwoju pracowników

Współpraca z agencją doradztwa personalnego rozpoczyna się od analizy potrzeb szkoleniowych. Specjaliści ds. HR starają się jak najlepiej poznać branżę klienta oraz strukturę i kulturę organizacji. Dzięki temu są w stanie zidentyfikować obszary, które wymagają zmian i stworzyć program szkoleń oraz business coachingu dopasowany do specyfiki branży oraz aktualnych potrzeb danej organizacji.

Programy rozwojowe najczęściej dotyczą takich obszarów jak komunikacja, sprzedaż, rekrutacja, samorozwój i motywacja. Zarówno szkolenia, jak i business coaching mogą być skierowane do różnych grup – np. kadry zarządzającej, team leaderów lub specjalistów. Zakres poruszanych tematów za każdym razem jest dostosowywany do celów biznesowych firmy. Dzięki precyzyjnemu dopasowaniu programowemu rozmowy i prelekcje przynoszą doskonałe efekty.

Reklamy

W przypadku współpracy z firmą zewnętrzną zarówno organizacja, jak i prowadzenie spotkań leżą po stronie specjalistów z agencji HR. Do ich zadań należy także monitorowanie postępów osób uczestniczących w szkoleniach lub spotkaniach coachingowych, a także ocena skuteczności całego programu. Dzięki temu pracodawca jest w stanie ocenić, czy prowadzone działania przynoszą spodziewane efekty.

Na czym polega coaching zawodowy?

Coaching zawodowy skupia się na sferze mentalnej. Certyfikowani instruktorzy uczą pracowników lepszej komunikacji i efektywniejszego działania. Osoby, które regularnie uczestniczą w spotkaniach coachingowych, w zależności od wyznaczanych celów:

Reklamy
  • potrafią lepiej komunikować swoje potrzeby;
  • wykazują się większą asertywnością;
  • lepiej zarządzają czasem;
  • potrafią wyznaczać osiągalne cele i konsekwentnie dążą do ich realizacji;
  • potrafią osiągać work-life balance;
  • budują relacje zawodowe oparte na szacunku i zaufaniu;
  • odczuwają większą satysfakcję z wykonywanej pracy;
  • mają poczucie większej kontroli nad swoim życiem – zarówno zawodowym, jak i prywatnym.

Jakie szkolenia wspierają rozwój zatrudnionych?

Agencje HR oferują wiele rodzajów szkoleń dopasowanych do indywidualnych potrzeb biznesowych. Najczęściej przedmiotem spotkań są zagadnienia związane z samorozwojem i motywacją. Dzięki uczestnictwu w warsztatach z zakresu budowania samoświadomości pracownicy uczą się tego, w jaki sposób osiągnąć poczucie satysfakcji i spełnienia w życiu zawodowym. Szkolenia dotyczą także tworzenia komunikatów i przekazywania informacji. Zaburzona komunikacja w firmie jest bowiem jedną z najczęstszych przyczyn problemów z efektywnością czy nadmierną rotacją pracowników.

Po więcej informacji, odwiedź stronę: https://hrk.pl/pl/dla-klienta/ocena-i-rozwoj/szkolenia-i-coaching.


tekst i fot. mat. partnera