Szkolenia

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie zaprasza osoby ubezpieczone w KRUS (rolnicy i domownicy) na szkolenie: „Opiekun/ka w domu pomocy społecznej”.

Reklamy

Szkolenie będzie odbywało się od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00 oraz w weekendy w godz. 8.00 – 16.00 (w zależności od preferencji uczestników), średnio 3 razy w tygodniu.

Dodatkowo uczestnikom projektu zapewniamy:
• wyżywienie (obiad, kawa, herbata, ciastka, woda mineralna, soki),
• zwrot kosztów dojazdu,
• materiały szkoleniowe (podręczniki, teczka, notatnik, długopis),
• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu,
• profesjonalna kadra wykładowców,
• zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty/załączniki do wypełnienia oraz więcej informacji w biurze Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury
Ul. 3-go Maja 37
22-500 Hrubieszów