Szkolne obchody Światowego Dnia AIDS

3 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbyły się Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS

Reklamy

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania AIDS jest obchodzony na świecie 1-ego grudnia. AIDS jest epidemią XXI wieku i ogromnym problemem całego świata. Pierwsze przypadki AIDS rozpoznano 25 lat temu. Choroba ta jest wynikiem zakażenia wirusem HIV i jak na razie nie ma na nią lekarstwa. Jednak zakażenie HIV nie oznacza jeszcze zachorowania na AIDS.

Wbrew utartym poglądom wirusem HIV nie tak łatwo się zakazić. Zakazić się można poprzez stosunek seksualny z zakażoną osobą, przetaczanie zakażonej krwi, przeniesienie wirusa z matki na dziecko, stosowanie tej samej igły, co osoba zakażona.

Osoby chore na AIDS oczekują od nas pomocy i akceptacji. Tolerancja jest miarą naszego człowieczeństwa. Od wielu lat na świecie w Polsce i w naszej szkole jest prowadzony program edukacyjny o AIDS. Na znak przyjaźni z chorymi na AIDS 1 grudnia  wszyscy przypinają czerwoną wstążkę.

Szkolne Obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS w Zespole Szkół nr 1 to już tradycja. Organizowane są od 10 lat w celu propagowania bezpiecznych zachowań, dzięki którym młodzi ludzie mogą uchronić się przed zakażeniami HIV.

Tegorocznym, przyświecały cele wynikające z Programu Profilaktycznego i Programu Wychowawczego Szkoły. Kształtowanie postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS. Refleksja nad uczuciami, jakie wzbudzają w nas ludzie żyjący z HIV i chorzy na AIDS. Zmniejszenie poziomu negatywnych emocji tj. lęku, odrzucenia, związanych z obcowaniem z ludźmi zakażonymi HIV. Podkreślenie znaczenia edukacji i profilaktyki w walce AIDS i HIV.

Obchody w ZS nr 1 rozpoczął dyrektor p. Zbigniew Petruczynik powitaniem zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Byli to: p. Teresy Futyma –  Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie oraz naczelna pielęgniarek i  położnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie – p. Grażyna Bolewska Inspektor Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji  Sanitarno – Epidemiologicznej w Hrubieszowie  ,  p. Bronisława Zięba –  Terapeuta Uzależnień, p. Zuzanna Korycka oraz kierownik Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Hrubieszowie – p. Irmina Drawdzik a także pracownika Oddziału Zarządu Rejonowego PCK w Hrubieszowie .

Obecna była także p. Opała – Koordynator d/s Medycyny Szkolnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, p. Lucyna Kasprzak – higienistka szkolna, p. Paweł Walencik – Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. orzekania o Niesprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie oraz nauczyciele i młodzież ZS nr 1 w Hrubieszowie.

Kolejnym punktem Obchodów było wystąpienie zaproszonych gości  – p.Teresa Futymy i p. Grażyny Bolewskiej, które wygłosiły pouczające prelekcje związane z tematem uroczystości.

Następnym punktem Obchodów było wręczenie dyplomów i nagród   laureatom konkursów o tematyce AIDS i HIV. W ramach kampanii edukacyjnej  i profilaktyki w walce AIDS i HIV                          w ZS nr 1 odbyły się zajęcia prowadzone przez higienistkę szkolną p. Lucynę Kasprzak w klasach pierwszych ITe, ITd, Ia, Ie. Podsumowaniem zajęć był konkurs „Wiedzy o AIDS”, w którym wyróżnili się uczniowie: Katarzyna Mirowska kl. Itd, Ewelina Gwardeńczuk Itd – wiersz i Kamil Girszoń Itd oraz  Kamila Kulczyńska It4d.

Oprócz prelekcji i konkursu „Wiedzy o AIDS”  w ramach kształtowanie wśród  młodzieży postaw akceptacji, współczucia i życzliwości wobec osób żyjących z wirusem HIV i chorych na AIDS odbył się w szkolny konkurs plastyczny na plakat  pod hasłem: „Getting to zero –Dążymy do zera” , w którym uczniowie z różnych klas zaprezentowali równość i brak granic między ludźmi zdrowymi a chorymi na AIDS.  Na konkurs wpłynęło 30 prac. Jury w sładzie: Przewodniczący :  p. Zbigniew Petrucznik , członkowie: p. Lucyna Kasprzak, p. Beata Tomaszczuk, p. Anna Krempla, p. Jarosław Łabański, ocenili prace pod kontem walorów plastycznych, pomysłowości, wiedzy na temat HIV/ AIDS.

Wyróżniono prace  następujących uczniów: Mateusza Maleca – II La, Kamili Opejdy – II Lb,  Katarzyny Nawój – II La, Doroty Hordyj – II La, Agnieszki Matczuk – II Lb, Jagody Szostak – ITb, Barbary Zalewskiej – I Tb

W ramach profilaktyki w szkole odbyły się szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu na zakładkę do książki  związanego tematycznie z problematyką HIV/AIDS. Konkurs został ogłoszony przez  Krajowe Centrum ds. AIDS będącego agendą Ministerstwa Zdrowia o zasięgu ogólnopolskim. Uczniowie złożyli prace do 30 października 2012 r.

Powołana Komisja w składzie: higienistka szkolna p.Lucyna Kasprzak, p. Anna Krempla,                           p.Jarosław Łabański, p.Monika Kot, p.Beata Wojtiuk i p.Beata Tomaszczuk oceniła prace                            i wyróżniła na etapie szkolnym trzech uczniów. Wybrane prace  przesłała do  Krajowego Centrum ds. AIDS w  Warszawie. Wyróżniono prace: Iwony Leśniak z II La, Magdaleny Boniewskiej                                   z  II Lb.

Uroczystość uświetniła profilaktyczna część artystyczna pt: „Kto chce żyć wiecznie” w wykonaniu uczniów klasy II Lb: Magdy Sterniczuk, Angeliki Turkiewicz, Katarzyny Budzyńskiej, Izabeli Wawrzosek, Darii Stronkowskiej, Agaty Dziedzic, Agnieszki Koby, Ewy Syposz, Kamili Opejdy, Dorota Hordyj, Angeliki Gałan, Ageliki Furmanek, Jagoda Szpindy i uczniów klasy Itc: Agnieszki Małyski,  Alicji Puchali, klasa Itd:  Eweliny Gwardńczuk, Katarzyny Mirowskiej. Nagłośnienie przygotowali uczniowie klasy Itd: Radek Krasnowski, Bartek Migas pod kierunkiem p. Beaty Tomaszczuk.

 

Na koniec Obchodów zaproszono gości na mały poczęstunek przygotowany  przez uczniów  z klas gastronomicznych: Ia – cukiernik, IIt4c – technik żywienia,  IIe – kucharz pod kierunkiem p. Justyny Chwedczuk i p. Ewy Szeweńko i p. Jadwigi Sawiniec. Szkolne obchody Światowego Dnia Zapobiegania AIDS przygotowała p. Beata Tomaszczuk  przy współpracy p. Anny Krempli, dekoracja – p. Joanna Błaszczuk i oprawa techniczna – p. Jarosław Łabański.

 

Beata Tomaszczuk