20 maja 2024

Tak się bawi, tak się bawi Kościuszko!

Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie zorganizował z okazji Dnia Dziecka I – szy Powiatowy Rajd Rowerowy na orientację. Uczestnikami rajdu była młodzież szkół średnich z powiatu hrubieszowskiego oraz młodzież gimnazjalna z Mircza, Dołhobyczowa i Hulcza.

Trasa rajdu przebiegała wszelkimi możliwymi drogami: Hrubieszów – Mircze – Dołhobyczów – z  metą w Kryłowie. Jazda rowerem na orientację jest dyscypliną sportu, w której  zawodnik (drużyna) posługując się mapą pokonuje trasę. Jazda rowerowa na orientację dała uczestnikom możliwość ruchu na świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody oraz spotkanie z pięknymi okolicami ziemi hrubieszowskiej. Pokonanie tej trasy dla niektórych było walką ze swoimi słabościami, zmęczeniem co dało wspaniałą szkołę hartowania silnej woli i samopoczucia. Pokonując wyznaczoną trasę uczestnicy musieli wykazać się dobrym czytaniem mapy, aby odnaleźć punkty kontrolne, na których czekały niespodzianki (słodycze, lody).

Na mecie uczestnicy mogli posmakować znakomitej grochówki przygotowanej przez Szkołę Rolniczą z Dołhobyczowa oraz pieczonej kiełbasy przy ognisku. W czasie pobytu na wyspie młodzież mogła zapoznać się z pokazem sprzętu straży granicznej w Kryłowie. Sołtys Kryłowa przedstawił historię miejscowości, wyspy i zamczyska. W krótkiej zabawie z młodzieżą uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Mircze, Policja i zaproszeni goście. Fajną zabawę przerwał przelotny deszczyk, który zmusił uczestników do szybszego powrotu.

Organizatorzy rajdu składają gorące podziękowania dla:

Pana Starosty Hrubieszowskiego za objęcie patronatem rajdu oraz ufundowanie koszulek dla uczestników

Wójtom Gmin z Mircza i Dołhobyczowa za pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem uczestników

Szkole Rolniczej z Dołhobyczowa za przygotowywanie posiłków

Policji za szkolenie młodzieży przed rajdem oraz opiekę w czasie rajdu

Pani Dyrektor SP ZOZ za organizację opieki medycznej

Nauczycielom w/w szkół za opiekę i udział w rajdzie razem z młodzieżą

Kierownictwu Chaty Gotów w Masłomęczu za otwarcie muzeum.