22 lipca 2024

Trójka: Laureaci konkursów przedmiotowych, Majorze Hubalu my młodzi…

14 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. Na uroczystości nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Patrycji Korońskiej – laureatki konkursu ortograficznego i Tomasza Budzyńskiego – laureata z przyrody.

Reklamy

 

14 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. W konkursach przedmiotowych startują uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Organizuje je Kuratorium Oświaty w Lublinie. Według informacji KO w tym roku szkolnym do rywalizacji na etapie szkolnym przystąpiło 34 511 uczniów. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3596 osób, a do wojewódzkiego – 1067. Spośród nich wyłoniono 616 laureatów.

Tegoroczne podsumowanie miało miejsce w Lublinie Auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nagrody, dyplomy i podziękowania składali uczniom, nauczycielom i dyrektorom szkół pracownicy LKO, na czele z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Reklamy

Na uroczystości nie zabrakło uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 Patrycji Korońskiej laureatki konkursu ortograficznego i Tomasza Budzyńskiego laureata z przyrody. Nasi uczniowie podziękowania otrzymali z rąk pani Wicekurator Oświaty Anny Szczepińskiej.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Reklamy

 

***

 

30 marca 2015 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs Fizyczny „Lwiątko”. „Lwiątko” to fizyczny odpowiednik sławnego konkursu matematycznego „Kangur”.

Został on zorganizowany po raz pierwszy we Lwowie przez tamtejsze Liceum Matematyczno – Fizyczne istniejące przy Uniwersytecie im. Iwana Franko w 2001 roku.

Patronat Honorowy nad „Lwiątkiem” w 2013 r. objął Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tytuł laureata uzyskał Marcin Gąsior uczeń klasy drugiej Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie. Uczeń przygotowywał się pod kierunkiem p. Małgorzaty Jasiny.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

***

 

W dniu 8 maja2015 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 odbył się szkolny konkurs o ciekawych wydarzeniach z życia i działalności majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Konkurs ogłoszony z okazji obchodów rocznicowych naszego patrona. Konkurs został zorganizowany przez panią Irminę Spisacką.

Cele konkursu: – kształtowanie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwój indywidualnych uzdolnień uczniów, – popularyzacja wiedzy o majorze Henryku Dobrzańskim „ Hubalu”.

W konkursie udział wzięły trzy osobowe drużyny, reprezentujące klasy IV – VI. Konkurs polegał na przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej zgodnej z tematyką. Widzami byli uczniowie klas IV – VI.

Komisja w składzie: pan Urszula Suplicka, pani Alicja Dudas, pani Weronika Bednarek-Ciapińska, oceniała prezentacje.

Ocenie podlegały: zgodność treści pod względem historycznym, strona techniczna, dobór ilustracji, sposób prezentacji.

Wyniki konkursu:

Kategoria klas IV:

I miejsce – IV B (Kinga Żuraw, Igor Krawczyński, Karol Krystkowiak)

II miejsce – IV A (Sebastian Zając, Miłosz Kondrat,

III miejsce – IV C (Maja Baranowska, Alan Romański, Dominika Krawiec)

Kategoria klas V:

I miejsce – V A (Tomasz Budzyński, Michał Janicki, Antoni Zaprzała)

II miejsce – V B (Patrycja Korońska, Julia Dąbrowska, Klaudia Kowalczuk)

Kategoria klas VI:

I miejsce – VI B (Izabela Ciesielczuk, Małgorzata Pitus, Marta Markiewicz)

II miejsce – VI A (Magdalena Bojarczuk, Aleksandra Dzirba, Aleksandra Ślązak)

Organizator składa podziękowania uczniom, którzy wzięli udział w konkursie, wychowawcom poszczególnych klas oraz jury.

 

 

info i fot. ZSM nr 3