Trójka: Rekrutacja do klas pierwszych i oddziału przedszkolnego

Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019.

Reklamy

 

Klasa pierwsza – dzieci urodzone w roku 2011.

Oddział przedszkolny – dzieci urodzone w roku 2012.

 

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, odbędą się w dniach od 12 lutego do 23 marca 2018 r., w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły.

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU.

Karta zapisu dziecka do klasy I – pobierz

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego – pobierz

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podana zostanie do publicznej wiadomości do dnia 06.04.2018 r.

 

***

 

Szkoła dysponuje:

Doświadczoną kadrą pedagogiczną, m.in. logopedą, oligofrenopedagogami, terapeutami pedagogicznymi.

Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny.

Pracownią komputerową, salą gimnastyczną przeznaczoną tylko dla najmłodszych dzieci.

Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Biblioteką szkolną z czytelnią.

Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).

Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.

Dziennikiem elektronicznym.

 

Oferujemy między innymi:

Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej i na kompleksie boisk „Orlik”.

Dobre samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka.

Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach. zawodach i uroczystościach,

Metody pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności.

Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci.  

 

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sekretariatu szkoły.

Kontakt telefoniczny – 84 696 31 10.

 

SP nr 3