Uchwała o modernizacji boisk Dwójki podjęta

W poniedziałek 9 lutego Rada Miasta Hrubieszowa na nadzwyczajnej sesji podjęła uchwałę w sprawie wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy hrubieszowskiej Dwójce. Rada oprócz wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, zabezpieczyła ewentualne środki na jego realizację, podejmując stosowną uchwałę w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok.

Reklamy


9 lutego 2015 roku odbyła się V nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Hrubieszowie. Konieczność zwołania sesji związana była z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu w zakresie zewnętrznej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Hrubieszowie, ul. Żeromskiego 29”.

Już od kilku lat Urząd Miasta ma plany wyremoniowania boisk Dwójki i ich przebudowy, do tej pory jednak projekty z tym związane nie zyskały akceptacji instytucji rozdzielających fundusze.

Reklamy

Obecnie istnieje możliwość dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, w wysokości 33% wydatków kwalifikowanych.

Termin składania wniosków upływa dnia 13.02.2015 r., w związku z czym istniała potrzeba podjęcia stosownej uchwały Rady Miasta w tej sprawie.

Jeśli inwestycja otrzyma w przyszłości dofinansowanie, a boiska bedą przebudowywane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, apeluję (popierając w tej kwestii pana Marka Kitlińskiego) do burmistrza i Rady Miasta o zasięgnięcie przed ich projektowaniem opinii fachowców – nie od projektowania, lecz od sportu. Byłby to pierwszy bodajże w ostatnich latach przykład konsultacji z ludźmi kompetentnymi – do tej pory włodarze nie czuli potrzeby pytania kogokolwiek o zdanie w jakiejkolwiek kwestii, tkwiąc w radosnym przeświadzeniu o swej nieomylności.

Być może dzięki temu uda się uniknąć następnego bubla.

 

Zobacz też:

Boisko szkolne przy ZSM nr 2 w Hrubieszowie