Uczennice z Hrubieszowa na konferencja poświęcona mediacji rówieśniczej

W dniu 23.10.2017 r., w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, odbyła się konferencja informacyjno – szkoleniowa pt. „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży”.

Reklamy

 

W konferencji tej, będącej podsumowaniem realizowanego w ubiegłym roku szkolnym programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole”, uczestniczyły przeszkolone mediatorki, absolwentki ZSM nr 1 w Hrubieszowie: Aleksandra Kasprzyk i Karolina Niemczyk, obecnie uczennice ZS Nr 2 im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie wraz z pedagogiem, opiekunem szkolnych mediatorów p. Martą Kuczyńską.

Podczas konferencji wszyscy prelegenci; nauczyciele akademiccy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mediatorzy sądowi oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w programie, podkreślali znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promowaniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów i konfliktów.

Podczas konferencji nastąpiło podsumowanie konkursu plastyczno-literackiego, promującego mediację i sprawiedliwość naprawczą. Uczestnikom konferencji zaprezentowano nadesłane na konkurs prace, w tym piękną pracę Oli Kasprzyk.

W bieżącym roku szkolnym, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, już  po raz czwarty przystąpiła do programu „ Mediacje rówieśnicze…”,organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie. Od tego roku szkolnego patronat honorowy nad programem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka, Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin, Prezydent Miasta Zamość, Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.

W miesiącu październiku, w którym obchodzony jest „Tydzień Mediacji” oraz „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, rozpoczęło się szkolenie dwudziestu pięciu młodych mediatorów rówieśniczych z SP Nr 1, którzy będą pomagać uczniom w rozwiązywaniu zaistniałych między nimi konfliktów. Dodatkowo uczniowie wezmą udział w zajęciach i spotkaniach z zakresu edukacji prawnej. Za szkolenie mediatorów rówieśniczych oraz wdrażanie mediacji w szkole odpowiada p. Marta Kuczyńska-pedagog, stały mediator sądowy.

 

źródło i fot. SP nr 1