18 kwietnia 2024

Uroczysta „opłatkowa” XVII sesja Rady Powiatu w Hrubieszowie

W dniu 29 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu.

 

W spotkaniu udział wzięli: Radni Powiatu, Przewodniczący Rad Gmin, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego, a także zaproszeni goście: Dyrektorzy szkół, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji powiatowych oraz księża.

Zebranych powitał przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk, a następnie głos zabrał Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa. Starosta Hrubieszowski podsumował najważniejsze inwestycje i dziedziny pracy samorządu powiatowego, dziękował Radzie Powiatu oraz urzędnikom za pracę i poświęcenie.

Wspólnej modlitwie przewodzili: Ks.O. Wiktoryn Jacek Krysa Proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Hrubieszowie, Ks. Antonii Kot oraz Ks. Paweł Janiel z Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie. Zgromadzeni na uroczystej sesji odśpiewali kolędę po czym podzielili się opłatkiem – symbolem miłości, pokoju i pojednania oraz złożyli sobie życzenia.

Spotkanie miało szczególny, uroczysty charakter. Ostatnia tegoroczna sesja była okazją do podsumowań mijającego roku i planów na przyszły 2017 rok.

Podczas uroczystej sesji wręczono odznaczenia:

Z wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Potrzebujących „Przytulisko” w Chełmie, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przyznał Pani Anecie Środa najwyższe odznaczenie dla osób, które niosą pomoc potrzebującym. Jest to medal doktora Jordana za zasługi na rzecz opieki zdrowotnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wszelką pomoc.

Panu Andrzejowi Barczukowi nadano tytuł „Zasłużony dla Powiatu Hrubieszowskiego” za wieloletnią działalność samorządową i społeczną.

Po tradycyjnych życzeniach opłatkowych oraz wręczeniu odznaczeń odbyła się robocza część sesji, podczas której przyjęto m.in. budżet powiatu na 2017 rok.

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie