18 czerwca 2024

W grudniowy dzien. Konkurs plastyczny organizowany przez HDK

Hrubieszowski Dom Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W grudniowy dzień".

Reklamy

br />Cel konkursu:
– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem
– tworzenie więzi rodzinnych i ogólnoludzkich
– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników
– prezentacja plastyki dziecięcej w środowisku

Warunki konkursu:
– konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów
– każdy uczestnik powinien wykonać minimum 2 prace w dowolnej technice i dowolnym formacie
– prace powinny być oprawione w passe – partout
– każda praca na odwrocie winna zawierać dokładne informacje o autorze pracy: imię i nazwisko, wiek, nazwę placówki oraz nazwisko instruktora lub nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana
– praca niezgodne z regulaminem, zniszczone lub nadesłane po terminie nie będą oceniane

Reklamy

Przebieg konkursu:
– termin nadsyłania lub składania prac upływa 11.12.2006r.
– oceny oraz wyboru prac dokona komisja powołana przez organizatora
– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w 4 grupach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowej – kl. I – III, IV – VI, gimnazja
– organizator nie zwraca złożonych na konkurs
– o wynikach i terminie wystawy pokonkursowej organizator powiadomi ok. 18 12. 2006 r.
– organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczania honorarium.

Informacje adresowe:
Hrubieszowski Dom Kultury
Ul. 3 Maja 7
22 – 500 Hrubieszów

Reklamy

Komisarzem konkursu jest Andrzej Marut.