20 czerwca 2024

W hrubieszowskim szpitalu wstrzymano przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne

Wojewoda lubelski polecił wstrzymać w podległych mu podmiotach leczniczych, w tym w hrubieszowskim szpitalu, przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Reklamy

 

POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 12 marca 2020 r.

Reklamy

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 polecam

1) wstrzymać przyjęcia planowe i zabiegi operacyjne, za wyjątkiem sytuacji dotyczących pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,

Reklamy

2) zakazać odwiedzin pacjentów przez osoby spoza szpitala,

3) wstrzymać wizyty przedstawicieli medycznych i handlowych w szpitalach i poradniach przyszpitalnych.

 

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.

 

Wojewoda Lubelski

/-/ Lech Sprawka