18 kwietnia 2024

Wakacje 2006 bez alkoholu – regulamin

Burmistrz miasta Hrubieszowa ogłasza konkurs pt.:
„WAKACJE 2006 BEZ ALKOHOLU”
Cel konkursu:
– promowanie wypoczynku wakacyjnego bez alkoholu,
– promowanie zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia,
– organizowanie ciekawych form spędzania wakacji.

u>Warunki konkursu:
1. Przeżycie wakacji bez alkoholu i napisanie relacji z tych wakacji. Relacja może być wzbogacona o dokumentację fotograficzną.
2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież do 18 lat z Hrubieszowa.
3. Praca powinna być złożona w jednym egzemplarzu napisana na komputerze lub ręcznie wyraźnie czarnym długopisem.
4. Praca powinna być podpisana z podaniem:
– imię i nazwisko autora,
– wiek autora,
– adres zamieszkania,
– telefon.
5. Termin składania prac upływa z dniem 30 września 2006 r.
6. Prace należy złożyć w sekretariacie Urządu Miasta lub przesłać na adres:
Urząd Miasta
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” l
22-500 Hrubieszów
z dopiskiem na kopercie „WAKACJE 2006 BEZ ALKOHOLU”
Rozstrzygnięcie konkursu:
Komisja powołana przez organizatora będzie oceniała i nagradzała prace zachowując podział wiekowy:
– uczestnicy do lat 13,
– uczestnicy powyżej 13 lat.
Nagrody przyznaje organizator.
Najciekawsza praca zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszowa.
Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.