Wandal będzie częstował. I to z kim! – promocja Hrubieszowszczyzny w Zamościu

W piątek 21 sierpnia na zamojską Starówkę ściągną Wandalowie z Werbkowic i Goci z Masłomęcza. Zamojski Rynek Wielki zamienią w obozowisko z ogniskiem i potrawami rodem ze starożytności.

Reklamy


Tym grupom historycznym towarzyszyć będą Koła Gospodyń Wiejskich z najlepszymi produktami, nalewkami i talentami artystycznymi. I tak o godzinie 10.00 w Zamościu rozpocznie się impreza promująca atrakcyjność gmin Tyszowce, Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów i miasta Hrubieszów. To pierwsza tego typu impreza promocyjna w Zamościu.


Co dla odwiedzających?

Reklamy

Na gości będą czekały tradycyjne starożytne potrawy (rozdawane będą za darmo). Gotowaniem na Starówce zajmą się Goci i Wandalowie.

Odwiedzający obozowisko historyczne, poznają wyposażenie – od przedmiotów codziennego użytku – po broń z epoki. W obozowisku także wspólnie z turystami wybijanie gockich monet, tkanie i robienia krajek, lepienie garnków, wyrób butów oraz potyczki wojowników.

Wojowie będą walczyć na zamojskich błoniach, przed ZOO oraz na rynkach: Solnym, Nowym Rynku i Placu Stefanidesa.


Jest więcej dla ciała i ducha

Koła Gospodyń Wiejskich będą kusiły do odwiedzenia gmin Tyszowce, Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów poprzez degustację najlepszych produktów lokalnych z tych gmin. Osoby pełnoletnie będą mogły nawet kosztować wyjątkowych nalewek. I to wszystko przy występach zespołów z Tyszowiec i Werbkowic. Degustacja będzie darmowa.

Impreza realizowana jest w ramach projektu „Przyszłość i teraźniejszość w 3-ch wymiarach: Gotania – Grody Czerwieńskie – Grzęda Sokalska”. Imprezę poprowadzi Leonard Marczuk wraz z Ewą Pysiewicz.


***


Scenariusz imprezy plenerowej

Promocja atrakcyjności regionów Gmin: Tyszowce, Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów, Miasta Hrubieszów”

Termin: 21.08.2015 r.

Miejsce: Rynek Wielki w Zamościu

Miejsca dodatkowe: Błonia, parking przed ZOO, Rynek Solny, Nowy Rynek i Plac Stefanidesa.

Uczestnicy: turyści, mieszkańcy Zamościa i okolic, mieszkańcy gmin regionu Tyszowce, Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów, Miasta Hrubieszów

Organizator: Instytut Rozwiązań Biznesowych Jarosław Bury


PLAN IMPREZY:

10.00 Rozpoczęcie imprezy

10.10 Otwarcie obozowisk Gotów i Wandalów, a w obozowiskach przez cały czas trwania imprezy:

– pełne wyposażenie od przedmiotów codziennego użytku po broń z epoki;

– w centrum obozowisk – palenisko, na którym Goci i Wandale, przygotują a następnie zaproszą do smakowania tradycyjnych potraw: pęczaka z mięsem, kociołka;

– pokazy strzelania z łuku, wybijania gockich monet, pokazy tkackie i robienia krajek (bardko, tabliczki), pokazy garncarskie, pokazy wyrobu butów oraz częste potyczki wojowników;

10.30 Prezentacja gminy i KGW z Łaszczowa

11.30 Prezentacja gminy i KGW z Hrubieszowa

12.30 Prezentacja miasta Hrubieszów

13.00 Degustacja potraw kuchni Gotów i Wandalów

13.30 Prezentacja gminy i KGW z Werbkowic

14.30 Prezentacja gminy i KGW z Tyszowiec

15.00 Wystąpienie lidera projektu oraz partnerów projektu – gminy Tyszowce oraz Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów, Miasta Hrubieszów

15.10 Pokazy walki Gotów i Wandalów – finałowa potyczka

15.30 Występ zespołu śpiewaczego z Werbkowic

16.30 Występ zespołu śpiewaczego z Tyszowiec

17.20 Wystąpienie i posumowanie przedstawiciela lidera projektu oraz partnerów projektu – gminy Tyszowce oraz Łaszczów, Werbkowice, Hrubieszów, Miasta Hrubieszów

18.00 Zakończenie imprezy


Potyczki Gotów i Wandalów będzie można obserwować również na zamojskich błoniach, przed ZOO oraz na rynkach: Solnym, Nowym Rynku i Placu Stefanidesa. Atrakcje przewidziane dla dzieci: zabawy z clownem oraz zwiedzanie obozowisk historycznych.

 

Zapraszamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebook’u oraz do jego promowania i zapraszania znajomych:

https://www.facebook.com/events/1483292848649346/: