15 lipca 2024

Warsztaty integrująco – aktywizujące w Zespole Szkół nr 1

18 października w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (Mechaniczna) odbyły się warsztaty integrująco – aktywizujące przeprowadzone przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Hrubieszowie.

Reklamy

Uczestnikami zajęć byli uczniowie pierwszej klasy wielozawodowej, wychowankowie hrubieszowskiego oddziału Środowiskowego Hufca Pracy w Chełmie.

Było to pierwsze spotkanie z doradztwa zawodowego stanowiące cykl zajęć wspierających młodzież OHP w zakresie rynku pracy. Młodzież uczestnicząca w zajęciach poznała wachlarz ćwiczeń rozwijających kreatywne myślenie (jedno z coraz częstszych oczekiwań pracodawców).

Reklamy

Spotkanie miało na celu stymulację pracy w zespole oraz integrację, rozwijanie umiejętności spoglądania na problem z wielu perspektyw, ale również ćwiczenie logicznego myślenia.

Młodzieżowe Centrum Kariery funkcjonuje w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

 

Monika Jabłońska

Marta Zalichta