26 maja 2024

Wnioski na 2 miliony złotych

HrubieszówGmina Hrubieszów

Gmina Hrubieszów złożyła dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. W ten sposób zamierza pozyskać prawie 2 mln złotych.

***

1. Projekt pn.: „Wioski tematyczne – nowy produkt turystyczny na terenie Gminy Hrubieszów” został złożony w ramach działania 7.2 Promocja kultury i turystyki. Wartość projektu: 600 tys. złotych, w tym wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL (70%): 415,5 tys.

Gmina planuje utworzenie wiosek tematycznych w 9 miejscowościach: Cichobórz, Kułakowice Pierwsze, Moroczyn, Nowosiółki, Stefankowice, Szpikołosy, Ślipcze, Ubrodowice i Wolica. Ponadto ma powstać Centrum Informacji Turystycznej i strona internetowa.

Najbardziej zaangażowani mieszkańcy miejscowości, w których mają powstać wioski, będą przechodzić szkolenia, w tym z wykonywania pamiątek, charakterystycznych dla danej wioski oraz m.in. szycia strojów dla aktorów. Ponadto, po co najmniej 12 osób z każdej miejscowości ma zostać przeszkolonych na aktorów, odgrywających przed turystami scenki.

***

2. Projekt pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach” został złożony w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Całkowita wartość tego projektu wynosi: 1.898.526,56 złotych, a wnioskowane dofinansowanie: 1.518.821,24 zł (80%). Warto dodać, że w ramach konkursu złożono łącznie z terenu całego województwa aż 154 wnioski na wartość ponad 688 mln zł.

Budowa sali w Kozodawach już trwa od ubiegłego roku. Gmina Hrubieszów buduje ją z własnych środków.

Niedawno inwestycja została wpisana do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego na rok 2009 i lata następne. Oznacza to, że Marszałek Województwa Lubelskiego wydał pozytywną opinię w sprawie przyznania dofinansowania budowy sali w wysokości 500 tys. złotych. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie musi jeszcze podjąć Minister Sportu i Turystyki.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Hrubieszow LubieHrubie 2009