21 lipca 2024

Wnioski urlopowe: co musisz o nich wiedzieć?

Procedurę składania wniosków urlopowych nietrudno usprawnić.

Reklamy

 

Artykuł 14 Kodeksu Pracy jasno wskazuje, że: „Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych”. Dział siódmy tego dokumentu, szczególnie w swoim pierwszym rozdziale, szerzej charakteryzuje kwestie związane z urlopami – m.in. w zakresie ich wymiaru. Niezależnie jednak od długości planowanego wypoczynku, urlopu udziela się na wniosek pracownika. Zazwyczaj – wniosek ten jest krótki i tradycyjny (papierowy). Nie musi tak być!


Jak zaplanować urlop w inEwi?

Reklamy

inEwi – jako system rejestracji czasu pracy – umożliwia dokładne i przejrzyste ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, wraz z jego kontrolą. Pozwala monitorować spóźnienia, nadgodziny oraz nieobecności w pracy, ułatwia również – na podstawie zebranych o czasie pracy danych – kalkulację należnych wynagrodzeń. Dzięki inEwi ograniczyć można dokumentację papierową. Zamiast niej korzystać można z wielofunkcyjnego, intuicyjnego i internetowego panelu, do którego dostęp zapewniają rozmaite urządzenia elektroniczne. Jedną z funkcji systemu jest także zarządzanie urlopami.

W programie łatwo można złożyć wniosek o urlop, rozpatrzyć go i zaakceptować lub odrzucić, a także ustalić limit wymiaru urlopu. Dzięki temu w przedsiębiorstwie funkcjonuje elektroniczny obieg dokumentów, usprawniający funkcjonowanie firmy oraz ograniczający papierową dokumentację. System automatycznie wylicza liczbę dni: zarówno tych, które zostały już wykorzystane, jak i tych, które pozostały. Dodatkowo rozlicza także tzw. urlop na żądanie. Ma też funkcję „wolnego za nadgodziny” – pozwala przeliczyć przepracowane ponad limitem godziny i zamienić na wolne. O rozpatrzeniu swojego wniosku pracownicy powiadamiani są przez aplikację, sms lub e-mail. Dostęp do swoich urlopowych spraw można mieć więc we własnej kieszeni – w swoim telefonie.

Reklamy

Ponadto pracodawca – dzięki zebraniu wszystkich niezbędnych informacji w systemie – może z łatwością ułożyć kalendarz urlopów w całej firmie. Nie tylko wypoczynkowych, ale także macierzyńskich, ojcowskich czy bezpłatnych.


Co jeszcze usprawnia inEwi?

Do obsługi programu wystarczy komputer, tablet lub smartfon. To odróżnia aplikacje służące zarządzaniu czasem pracy w firmie od systemów RCP bazujących na technologiach zbliżeniowych lub biometrycznych, wymagających specjalistycznych czytników i narzędzi transponderowych. Rejestracja czasu pracy online w inEwi odbywa się za pośrednictwem zainstalowanej aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej, obsługiwanej przez wszystkie przeglądarki stron www.

Dzięki systemowi obsługiwać można wnioski urlopowe, rozliczać delegacje czy tworzyć harmonogramy pracy pracowników. Taki sposób zarządzania pozwala na bieżącą kontrolę i monitorowanie nieobecności, spóźnień czy nadgodzin. Łatwiej dostrzec pracowników nierzetelnych i wyciągnąć wobec nich konsekwencje. Ewidencjonowanie czasu pracy – ze względu na automatyzację – staje się tańsze. Mniej obowiązków mają także pracownicy. Zespół kadr i płac użytkować może automatycznie generowane przez system raporty, a pozostali zatrudnieni nie muszą odręcznie przygotowywać list obecności czy kart ewidencji. Dodatkowo korzysta środowisko – zmniejsza się zużycie papieru, co pozytywnie wpływa też na budżet przedsiębiorstwa.

Wszystkie te cechy dostępne są w korzystnej cenie abonamentów. W pakiecie znajduje się też wsparcie techniczne, bezpieczeństwo danych oraz przejrzystość i stała dostępność interfejsu. Warto skorzystać z tak innowacyjnych rozwiązań!

 

fot. mat. sponsora