Wolontariusze nigdy nie zawodzą!

Praca, którą wykonują wolontariusze na rzecz drugiego człowieka cierpiącego z powodu choroby, niepełnosprawności czy samotności, przynosi im wielką satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku… Gdyż największa wartością jest dobro, które czynią innym.

Reklamy

Wśród tych najlepszych są najwspanialsi wolontariusze, dla których pomoc innym, poświęcenie się sprawie są najważniejsze. Wielu młodych ludzi wybiera dłuższy sen, telewizor, komputer, tłumaczy, że na nic nie ma czasu, ale nie wolontariuszki Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie: Joanna Pochylczuk – III Lb, Justyna Zając – III Lb i Marta Garbacz – II Lb, które, jak co roku od kiedy są uczennicami liceum o profilu socjalnym, poświęcają swój czas dla drugiego człowieka.

W niedzielę 28 marca 2010 roku, już od godziny 8:00 rano kwestowały pod kościołem św. Mikołaja w Hrubieszowie sprzedając palmy, pisanki, stroiki i kartki świąteczne.

Wszystkim wolontariuszom Szkolnego Klubu Wolontariatu Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie pragnę życzyć wytrwałości w niesieniu nadziei potrzebującym, gdyż tylko: „Człowiek, który posiada światło nadziei w swej piersi, może dopomóc wielu innym w ciemnościach tego świata, bez straty dla siebie i z wielkim zyskiem dla drugich”.

Opr.: Beata Tomaszczuk