22 maja 2024

WSPOMNIENIE

„Nie umiera się tak długo, jak długo pozostaje się w pamięci i sercach innych ludzi”

W dniu 29 marca 2008 roku odszedł od nas,

ŚP. WŁODZIMIERZ SZADOWSKI

wieloletni dyrektor, nauczyciel i wychowawca Zespołu Szkół Nr 3.

Urodził się 4 stycznia 1935 roku w Jarosławcu. Po ukończeniu studiów w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku na kierunku geografii, w 1959 roku podjął pracę w szkole podstawowej, a od 1961 roku rozpoczął pracę w Technikum Ekonomicznym, późniejszym Zespole Szkół Ekonomicznych, obecnym Zespole Szkół Nr 3 w Hrubieszowie. Przez 32 lata pełnił funkcję dyrektora tej szkoły.

Praca i zaangażowanie Dyrektora docenione były przez władze oświatowe i regionalne. Otrzymał między innymi Złotą Odznakę ZNP, Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Zasłużony Hrubieszowszczyźnie.

W ciągu 41 lat pracy nauczycielskiej, Pan Dyrektor Włodzimierz Szadowski wykształcił i wychował wiele pokoleń młodzieży hrubieszowskiej, wprowadzał w arkana zawodu kolejne pokolenia nauczycieli, wspierał nas radą, wskazywał wartości, sprawiał, by szkoła była nie tylko miejscem nauki i pracy, ale wspólnotą ludzi, którzy potrafią słuchać, rozumieć, pomóc. To Pan Dyrektor uczył nas, że szkoła jest wielką bramą, która wprowadza do świata i wszelkiej kultury, stał w owej bramie i kolejnym, wdzięcznym pokoleniom uczniów i nauczycieli pomagał ją przekroczyć.

Jesteśmy dumni i poczytujemy sobie za zaszczyt to, że mogliśmy być częścią historii szkoły, którą śp. Włodzimierz Szadowski tworzył i kształtował.

Istota wspomnień polega na tym, że nic nie przemija – ziarna wiedzy, mądrości i życzliwości zasiane przez Pana Dyrektora wzrastają w naszych sercach i umysłach.

I jak pisał poeta:

Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko
W dawnej postaci – jednak nie umiera
Odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko
I świeże kształty dla siebie przybiera

Czujemy się spadkobiercami wartości zaszczepionych nam przez naszego Pana Dyrektora, Nauczyciela i Wychowawcę śp. Włodzimierza Szadowskiego.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach i wspomnieniach, bo człowiek żyje tak długo, aż nie zginie po nim pamięć.

Grono Pedagogiczne,
Uczniowie, Wychowankowie,
Pracownicy, Rada Rodziców
Zespołu Szkół Nr 3 w Hrubieszowie