12 kwietnia 2024

Wyniki referendum w Hrubieszowie i powiecie hrubieszowskim

Frekwencja w niedzielnym referendum w Hrubieszowie wyniosła 8,45 procent, w powiecie hrubieszowskim 6,75 procent. Uczestnicy głosowania w naszym regionie wyrazili zdanie podobne do ogółu Polaków uczestniczących w referendum.

 

Podobnie, jak w całym kraju, na Hrubieszowszczyźnie również większość głosujących opowiedziała się za okręgami jednomandatowymi, przeciwko finansowaniu partii z budżetu państwa i za wprowadzeniem zasady rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika.

 

Wyniki referendum w Hrubieszowie »

Wyniki referendum w powiecie hrubieszowskim »źródło: PKW