17 lipca 2024

Wyprawka dla żaka

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

Młodzież hrubieszowskich szkół zbierała pieniądze pod supermarketami i w najbardziej ruchliwych miejscach miasta. 11 września na ulicach Hrubieszowa rejonowe Koło Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadziło po raz kolejny akcję pod nazwą „Wyprawka dla żaka”.

***

Reklamy

„Wyprawka dla żaka” jest autorską kampanią Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowaną po raz pierwszy w Łodzi w 2000 r. Celem kampanii jest wyposażenie potrzebujących dzieci w wyprawki szkolne. Początek roku szkolnego jest dla wielu uczniów bardzo stresującym momentem. Dzieci przychodząc do szkoły często nie mają potrzebnych przyborów szkolnych i ubrań, co negatywnie wpływa na ich funkcjonowanie w grupie i naukę. Wynika to zazwyczaj ze złych warunków materialnych rodziny. Najgorzej sytuacja ta przedstawia się w rodzinach dysfunkcyjnych, które nie zawsze spełniają warunki umożliwiające im uzyskanie pomocy finansowej z opieki społecznej. Wtedy pomoc od organizacji charytatywnych jest jedyną, którą uzyskują.

Adresatami kampanii są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych pochodzących z rodzin, które borykają się z problemami materialnymi. Na początku wrześnie każdy uczeń otrzymuje od PCK plecak, w którym znajdują się zeszyty, przybory szkolne, bloki rysunkowe, kredki, plastelina itp.

Reklamy

Przez osiem lat dzięki ludziom, dla których nie obcy jest los potrzebujących żaków, udało się zebrać ponad 80 000 wyprawek o łącznej wartości 3,5 miliona złotych.

Serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszego angażowania się w akcję i wspierania działań na rzecz potrzebujących dzieci!!!

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009