XIII Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości w Kościuszce

20 kwietnia 2016 roku uczniowie z Kościuszki wzięli udział w trzynastej edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości.

Reklamy

 

Uczniowie z klas pierwszych (A, B, C) w tym dniu zwiedzili wiele przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie Hrubieszowa i powiatu. W ten sposób uczestnicy projektu, odbywając jednodniową wizytę w wybranej firmie, mieli możliwość dokonania weryfikacji przyszłych planów edukacyjnych oraz swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie. Przy okazji zapoznawano się z organizacją i zarządzaniem odwiedzanych firm oraz zasadami bhp, uzyskując w ten sposób informacje dotyczące kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności do pracy w określonym zawodzie.

Dziesięcioro uczniów z klasy IA udało się do hrubieszowskiej placówki Straży Granicznej. Tam, pod czujnym okiem starszego chorążego Adama Sowy, kierownika strzelnicy, młodzież zwiedziła hrubieszowskim jednostkę i poznała zasady jej funkcjonowania.

Niewątpliwą atrakcją wizyty w hrubieszowskiej jednostce SG była niespodzianka przygotowana przez naszego opiekuna, który zaproponował nam przeprowadzenie konkursu strzeleckiego. Odbył się on na strzelnicy, gdzie na co dzień ćwiczą m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej. Rywalizację między dziewczynami a chłopcami wygrały przedstawicielki płci pięknej.

Był to dzień, w którym uczniowie mogli dowiedzieć się  wielu ciekawych rzeczy, związanych z wykonywaniem czynności na interesujących ich stanowiskach pracy oraz zapoznać się z zakresem odpowiedzialności wynikającym ze stosunku pracy.

 

 

fot. ZS nr 3