17 czerwca 2024

XVII Jesienny Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów

15 października w Hrubieszowskim Domu Kultury odbędą się eliminacje międzypowiatowe XVII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2016.

Reklamy

 

REGULAMIN

XVII Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 2016

Reklamy

 

I

Organizatorzy:

Reklamy

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Okręgowy w Lublinie

 

Współorganizatorzy:

Miejski Dom Kultury w Dęblinie

Chełmski Dom Kultury w Chełmie

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie

Dom Kultury LSM w Lublinie

Zamojski Dom Kultury w Zamościu

 

II

Termin i miejsce eliminacji międzypowiatowych:

8 października – Lublin (Dom Kultury LSM, ul. K. Wallenroda 4a) – eliminacje dla powiatów: Kraśnik, Lubartów, Lublin, Łęczna, Opole Lubelskie, Parczew, Świdnik.

15 października – Hrubieszów (Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7) – eliminacje dla powiatów: Hrubieszów, Tomaszów Lubelski.

22 października – Dęblin (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303) – eliminacje dla powiatów: Biała Podlaska, Łuków, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki.

26 października – Chełm (Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1) – eliminacje dla powiatów: Chełm, Krasnystaw, Włodawa.

14 listopada (termin może ulec zmianie) – Zamość (Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13) – eliminacje dla powiatów: Biłgoraj, Janów Lubelski, Zamość.

Finał odbędzie się 19 listopada w Dęblinie (lotnisko – Klub WSOSP, ul. Dywizjonu 303).

 

III

Założenia i cele Przeglądu:

– prezentacja dorobku artystycznego seniorów i wyłonienie najciekawszych prezentacji;

– inspirowanie poszukiwań nowych form pracy artystycznej;

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów, instruktorów i animatorów działalności kulturalnej;

– integracja społeczna niwelująca bariery izolacji społecznej i umożliwiająca czynne włączenie się w nurt życia środowiska.

Przegląd adresowany jest do seniorów z terenu województwa lubelskiego działających w klubach seniora, domach kultury, domach pomocy społecznej, oddziałach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i w innych środowiskach seniorskich – zarówno w zespołach artystycznych, jak i do wykonawców indywidualnych pragnących zaprezentować swoją pracę artystyczną.

 

IV

Kategorie występów:

zespół wokalny i wokalno-instrumentalny do 10 osób, duet

zespół wokalny i wokalno-instrumentalny powyżej 10 osób

krótka forma teatralna, krótka forma kabaretowa

solista – wokalista (wskazane towarzyszenie akompaniamentu)

recytator, autorska prezentacja własnych tekstów.

Uwagi: Każdy zespół może dodatkowo przedstawić w konkursie nie więcej niż jednego solistę lub jeden duet spośród swoich członków.

W kategorii „prezentacja własnego tekstu” występujący przedstawia wyłącznie tekst własnego autorstwa (możliwe czytanie lub recytacja). Wystąpienie w tej kategorii jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest autorem prezentowanych tekstów.

 

V

Repertuar:

Repertuar występów jest dowolny (nie może być powtórzony z ubiegłorocznego Przeglądu).

Czas trwania występów:

Wykonawcy mogą zaprezentować po dwa utwory, których łączny czas nie może przekraczać 10 minut.

Krótkie formy teatralne i kabaretowe (może to być wybrany fragment dłuższej formy) mogą trwać do 15 minut.

Przekroczenie czasu występu powoduje dyskwalifikację uczestników.

 

VI

Występy będzie oceniało powołane przez organizatorów Jury, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– stopień zgodności interpretacji ze stylistyką utworu

– stronę techniczną występu (intonacja, dykcja, przekaz tekstu)

– dobór repertuaru dostosowany do możliwości wykonawczych

– kulturę muzyczną i kulturę słowa

– kulturę sceniczną i reżyserię

– ogólny wyraz artystyczny.

 

VII

Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wykonawców w poszczególnych kategoriach. Jednocześnie zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród i do przyznania nagród pozaregulaminowych.

 

VIII

Nadsyłanie zgłoszeń (z dopiskiem: XVII JPTAS)

1) eliminacje w Lublinie i Dęblinie (do 30 września), w Chełmie (do 10 października)

Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin
e-mail: a.chojnacka@onet.pl
kontakt w WOK: instr. Aleksandra Chojnacka – tel. 81 532 42 08 w. 33

2) eliminacje w Hrubieszowie (do 3 października):

Hrubieszowski Dom Kultury, ul. 3 Maja 7, 22-500 Hrubieszów
e-mail: hdk.hrubieszow@op.pl
kontakt: instr. Jolanta Głowacz – tel. 84 696 26 15

3) eliminacje w Zamościu (do 20 października):

Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13, 22-400 Zamość
e-mail: artyst@zdk.zamosc.pl
kontakt: instr. Katarzyna Figura – tel. 84 639 20 21 w. 42

Zgłoszenia do eliminacji w Dęblinie przyjmowane będą tylko z wypełnioną kartą wjazdu na lotnisko.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu. 

 

 


 

Pliki do pobrania:

Regulamin >>

Karta zgłoszenia >>

Lista uczestników >>