21 maja 2024

Za nami konferencja poświęcona rewitalizacji Śródmieścia Hrubieszowa

9 listopada 2016 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyła się konferencja poświęcona projektowi „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na likwidację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

 

Celem konferencji była prezentacja założeń projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno – gospodarcze miasta”.

Temat rewitalizacji przybliżyli prelegenci, których na wstępie powitał Burmistrz Miasta Hrubieszowa Tomasz Zając.

Szczegóły udziału miasta Hrubieszowa w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast”, z którego finansowany jest projekt, przybliżyła dr Katarzyna Sobiech – Grabka – ekspert Instytutu Rozwoju Miast. Sam projekt omówił koordynator działań rewitalizacyjnych – Wojciech Czernysz.

Następnie Marian Walaszek i prof. dr hab. Krzysztof Tajduś – eksperci Fundacji Nauki i Tradycji Górniczych z Krakowa – zaprezentowali wyniki badań poszukiwawczych i inwentaryzacyjnych podziemi na obszarze Śródmieścia Hrubieszowa. Na koniec z prelekcją „Hrubieszowskie podziemia jako produkt turystyczny” wystąpił Prezes Stowarzyszenia Podziemny Hrubieszów – Marek Poznański.

W województwie lubelskim, środki z Ministerstwa Rozwoju, trafią jeszcze tylko do Lublina i Opola Lubelskiego. W ramach ministerialnego konkursu dotacje zostały przyznane zaledwie 20 gminom w kraju. By móc w przyszłości starać się o unijne fundusze na przedsięwzięcia związane z rewitalizacją, każda gmina musi przygotować własny program rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju.

Miasto Hrubieszów otrzyma z ministerstwa ponad 2 miliony 670 tysięcy złotych. W ramach projektu opracowany zostanie program rewitalizacji wraz z dokumentacją techniczną, która pozwoli zrealizować pomysły na zagospodarowanie śródmieścia z wykorzystaniem dziedzictwa architektonicznego i kulturowego miasta, w tym m.in. murowanych podziemi oraz słynnych „sutków”, czyli historycznych kramów wzorowanych na wschodnich bazarach.

Wkrótce rozpoczną się konsultacje z mieszkańcami Hrubieszowa, które dotyczyć będą opracowania programu rewitalizacji miasta.

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

 

źródło: UM Hrubieszów