15 lipca 2024

Zając mówi ludzkim głosem…

Jestem osobą, która nie ma zwyczaju opowiadać na lewo i prawo co zrobiła pełniąc funkcję radnego czy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo tak mnie nauczono i wychowano, bo to jest w mojej naturze.

ReklamyZając mówi ludzkim głosem…

 

Jestem osobą, która nie ma zwyczaju opowiadać na lewo i prawo co zrobiła pełniąc funkcję radnego czy Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego, bo tak mnie nauczono i wychowano, bo to jest w mojej naturze. Funkcjonowanie na poziomie województwa jest, w porównaniu do gminy czy powiatu, bardzo wielkim wyzwaniem ze względu na skalę zagadnień, ich złożoność, wielowątkowość powiązań personalnych i politycznych oraz presję środowisk opiniotwórczych i medialnych. Jednak koniec kadencji i zbliżające się wybory to czas, kiedy trzeba podsumować swoje dokonania, rozliczyć się z sprawowanego mandatu, przekazać informacje o swoich działaniach . Zwłaszcza, że domagają się tego wyborcy.

Reklamy

 

Wydatki bezpośrednio z budżetu województwa lubelskiego

Na początek informacja ile gminy i miasto otrzymały środków finansowych z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, będących aktualnie środkami wyodrębnionymi w budżecie województwa w kolejnych latach w zł: 2010 r. – 210 tys., 2011 r. – 250 tys., 2012 r. – 400 tys., 2013 r. – 500 tys., 2014 r. – 565 tys.

Reklamy

Razem daje to kwotę 1 925 tys. zł., dzięki którym zostało wybudowane kilkadziesiąt kilometrów dróg dojazdowych. Proszę zapytać Panów Wójtów jak istotne były to dla nich pieniądze, gdzie na budowę dróg przydaje się każda złotówka. Jak łatwo zauważyć w miarę upływu lat i aktywności publicznej pieniądze ulegały zwiększeniu. Uwierzcie mi Państwo, że za tymi pieniędzmi trzeba było się „nachodzić”.

Na drogi wojewódzkie w latach 2010-14 na terenie powiatu łącznie wydano kwotę 37,6 mln zł.

Szczególnie ważne było dla mnie zabieganie o modernizację jak najdłuższego odcinka drogi wojewódzkiej 844 (Chełm-Hrubieszów-Dołhobyczów-Granica Państwa), stanowiącej „wlot” do Hrubieszowa. Starania te zakończyły się sukcesem, bo wyremontowano 10 km na odcinku Teratyn-Hrubieszów. Ogromnego wysiłku i starań wymagała budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego w Hrubieszowie, gdzie dwaj włodarze- miasta i powiatu nie mogli dojść do porozumienia blokując tą inwestycję. Dopiero rozmowa z byłym marszałkiem, ostatecznie zdecydowała, że rondo zostało wybudowane.

Również powodzeniem zakończyła się procedura finansowania rozbudowy tej samej drogi 844 na odcinku Witków-Dołhobyczów-Granica Państwa do przejścia granicznego w Dołhobyczowie, gdzie ostatecznie z środków RPO Województwa Lubelskiego przeznaczono kwotę 24,5 mln zł na 8,5 km drogi.

Ostatnim „rzutem na taśmę” udało się także zdobyć środki na remont części drogi wojewódzkiej 850 o długości 1,6 km na odcinku Alojzów-Terebiń na kwotę 800 tys. zł.

Z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubelskiego uzyskano dofinansowanie na kwotę 4,5 mln zł.

Srodki zostaly przeznaczone na budowę Orlików w Mirczu, Werbkowicach i Hrubieszowie, przebudowę stadionu w mieście Hrubieszowie , wraz z budową trybun z zadaszeniem i bieżni na terenie HOSiR, boiska sportowego w Teptiukowie oraz dwóch sal gimnastycznych w „Kościuszce” i „Staszicu”. Szczególnie w przypadku Liceum im. Ks. St. Staszica, mojej macierzystej szkoły średniej, a także modernizacji stadionu w Hrubieszowie stoczyliśmy istny bój na forum Sejmiku, gdyż środowiska lubelskie chciały wykreślić jedną z tych inwestycji oraz zmniejszyć dofinansowanie do drugiej. Ostatecznie, po merytorycznej debacie, udało się utrzymać dofinansowanie na te dwie inwestycje. Miałem wówczas satysfakcję, iż mogłem wobec mojej szkoły „Staszica” i „Unii Hrubieszów” gdzie kiedyś grałem w piłkę nożną, spłacić dług wdzięczności.

Z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozyskano łącznie kwotę ok. 800 tys. zł. M.in. utworzono Centrum Integracji Społecznej w Mienianach 250 tys.zł., i po „ciężkiej walce” na wkład własny na budowę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Alojzowie w kwocie 308 tys. zł., bez którego ta sztandarowa inwestycja Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Werbkowicach, stanęłaby pod wielkim znakiem zapytania, a wręcz nie byłaby możliwa.

W ramach PROW na lata 2007-13, gminy z powiatu hrubieszowskiego uzyskały dofinansowanie w kwocie 28 mln zł.

Zostały przeznaczone na inwestycje dotyczące działania „Odnowa i rozwój wsi”: remonty świetlic, domów kultury i bibliotek, budowę placów zabaw i centrów miejscowości, stadionów sportowych, Wioski Gotów w Masłomęczu i Kotorowie, przystani kajakowych oraz remontu obiektów zabytkowych.

Ważnym elementem tego programu były tzw. „małe projekty” dotyczące inwestycji realizowanych przez organizacje pozarządowe na terenie swoich miejscowości, a ponadto liczne inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne i z zakresu gospodarki odpadami, realizowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”.

Szczególnie w przypadku małych projektów trzeba było roztoczyć nad nimi „parasol ochronny” ze względu na fakt małego doświadczenia kadry organizacji pozarządowych w pisaniu, realizacji i rozliczaniu projektów. Przeprowadzone rozmowy, negocjacje i wyrozumiałość urzędników marszałkowskich przyniosły wymierne rezultaty co można potwierdzić na przykładzie m.in. Nadbużańskiego Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Matcze, czy Stowarzyszenia Kobiet Gminy Hrubieszów „Polskie Kwiaty” które zrealizowały swoje wymarzone projekty.

Z kolei z RPO Województwa Lubelskiego miasto, gminy, powiat, pozyskały kwotę dofinansowania 46,3 mln zł.

Tu w szczególności bardzo trzeba było zabiegać o wejście na listę podstawową projektu Miasta Hrubieszowa dotyczącego „Rewitalizacji Centrum Miasta Hrubieszowa…”, który teraz wzbudza tak wiele kontrowersji.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty z powiatu hrubieszowskiego uzyskano dofinansowanie w kwocie 12,6 mln zł.

Gmina Hrubieszów otrzymała z EFS 2,4 mln zł. na realizację, największego w województwie, projektu z zakresu edukacji przedszkolnej, który miałem okazję osobiście realizować. W jego ramach utworzono pięć nowych punktów przedszkolnych i objęto projektem prawie 100 dzieciaków, które uczestnicząc w nim przysparzały powodów do dumy swoim rodzicom.

Wspólnie z gminą Trzeszczany, po wielu staraniach, udało się nam uzyskać dofinansowanie na dwa projekty: 412 tys. zł. na utworzenie punktu przedszkolnego oraz 350 tys.zł. na wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych.

Praca w samorządzie lokalnym polega na współpracy, umiejętności znalezienia porozumienia i zawierania kompromisów, aby osiągnąć wyznaczony cel, do tego potrzebne są określone cechy charakteru i odpowiednia wiedza merytoryczna. Tym celem jest rozwój naszej małej ojczyzny i podnoszenie jakości życia jej mieszkańców, a środkiem do jego realizacji – wspólne działanie i zdobywanie funduszy zewnętrznych. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że mam w tym swój udział.

W mijającej kadencji samorządu województwa lubelskiego mam przekonanie, że pozostawiam wizerunek osoby (a zarazem Hrubieszowa i powiatu hrubieszowskiego), skutecznej, kompetentnej i skromnej, umiejącej odpowiednio organizować pracę, integrującej ludzi i ugrupowania polityczne ku wspólnej sprawie.


Tomasz Zając