17 kwietnia 2024

Zakończenie XII edycji konkursu „Świadomie i Bezpiecznie”

Wczoraj w Starostwie Powiatowym odbył się finał XII edycji konkursu prewencyjnego „Świadomie i Bezpiecznie”, skierowanego do uczniów klas II szkół średnich.

To przedsięwzięcie prewencyjne jest realizowane już po raz kolejny, przy współpracy Powiatowej Biblioteki Publicznej im prof. W. Zina, Straży Miejskiej i Policji.

Założeniem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach   z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w swym codziennym życiu, rozwijanie postaw umożliwiających unikanie, zapobieganie i pokonywanie takich niebezpieczeństw, a także zapoznanie młodzieży  z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Dla osiągnięcia celu konkursu pomocne były pogadanki prowadzone przez przedstawiciela biblioteki, strażnika miejskiego oraz policjanta, przeprowadzone w szkołach biorących udział w programie oraz polecana literatura.

Do finału powiatowego przystąpiły trzy szkoły: Zespół Szkół nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie i Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej w Horodle, które wystawiły pięcioosobowe drużyny walczące o Nagrodę Główną dla szkoły i drużyny.

Komisja konkursowa oceniała artystyczne oraz merytoryczne uchwycenie tematu szeroko pojętej profilaktyki przez młodzież. Uczniowie toczyli bardzo wyrównaną walkę w czterech konkurencjach: prezentacji, teście, plakacie i inscenizacji. Uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą jak i zdolnościami twórczymi i artystycznymi. Należało przygotować 5.cio minutową prezentację przedstawiającą szkołę, osoby przygotowujące drużynę, członków tejże drużyny oraz czynników, które miały wpływ na przystąpienie szkoły do Konkursu. Następną konkurencją było wykonanie plakatu prezentującego możliwości spędzenia czasu wolnego, połączonego z nauką i szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Dyscypliną sprawdzającą wiedzę uczniów z zakresu prawa i unikania zagrożeń związanych z alkoholizmem, narkomanią, itp, był test, natomiast swoją kreatywność, uzdolnienia i pomysłowość uczniowie mogli zaprezentować w ostatniej konkurencji – inscenizacji, która miała przedstawiać zagrożenia wynikające z uzależnień oraz wykazać alternatywne dla tych zagrożeń formy spędzania czasu wolnego (akceptowalnych społecznie i zgodnych z prawem).

Po bardzo wyrównanej, ale nie mniej zaciekłej rywalizacji zwyciężyła drużyna Zespołu Szkół nr 3 w składzie: Angelika Ambroziak, Klaudia Koniec, Ewelina Laskowska, Paula Nowak i Rafał Woźniak.

Nagrodę Główną dla uczestników drużyn w postaci tabletów ufundował Starosta Hrubieszowski, natomiast nagrodę dla szkoły – zestaw piłek (20 szt.) ufundowało Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski”. Nagrody pocieszenia – album „Zwykłe – Niezwykłe Ziemi Hrubieszowskiej” dla wszystkich uczestników turnieju, ufundowała Powiatowa Biblioteka Publiczna im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie.

Na podsumowanie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Adam Gronkiewicz, podziękował wszystkim uczestnikom konkursu oraz organizatorom i sponsorom tego przedsięwzięcia, a wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy i zapraszamy za rok…

 

Tekst: KPP i PBP

Foto: KPP w Hrubieszowie (EK)