24 lipca 2024

Zapraszamy do udziału w V Konkursie Wiedzy o Bolesławie Prusie

Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie zaprasza do udziału w V Konkursie Wiedzy o Bolesławie Prusie. Konkurs odbędzie się w dniu 26.05.2014 w godz. 9.00 – 13.00 w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie. Zgłoszenia do 21.05.2014 roku.

Reklamy

 

 

REGULAMIN

V MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POLONISTYCZNEGO

Reklamy

pod hasłem ,, Życie i  twórczość Bolesława Prusa,,

 

Organizatorzy:

Reklamy

Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Razem,, w Hrubieszowie.

Burmistrz Miasta Hrubieszowa.

Współorganizator: Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie,ul.Listopadowa 12

 

Termin i miejsce:26 maja 2014 roku w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie ul. Listopadowa 12,godzina 9,00 – 12,00.

 

Zgłoszenia należy składać do 21 maja 2014 roku pisemnie na adres ZSM nr 1 w Hrubieszowie,ul.Listopadowa 12, e-mail: wojciechantoniuk@o2.pl Wojciech Antoniuk  tel: 663779 543.

           

Cele konkursu:

– popularyzacja znajomości życia i dziecięcej twórczości Bolesława Prusa,

– budzenie szacunku dla twórcy urodzonego w Hrubieszowie,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,

– budzenie zainteresowań dorobkiem minionych pokoleń oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów,

– uczenie tolerancji i wzajemnego szacunku.

 

Uczestnicy konkursu:

W konkursie udział biorą uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI.

Zespół szkoły powinien wystawić 5 osób do rozwiązywania testu oraz do 6 osób, które będą  brały udział w prezentacji scenki praktycznej i multimedialnej. Cała drużyna może liczyć do 11 osób.

 

Organizacja Konkursu:

 

Zakres tematyczny

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych szczególnie zainteresowanych literaturą, wykazujących się umiejętnościami i wiedzą wynikającą ze znajomości ogólnego życiorysu i twórczości Bolesława Prusa.

 

Sposób przeprowadzenia konkursu:

I część – teoretyczna – forma testu składającego się z 24 pytań. Czas pisania – 36 minut. Test rozwiązywany będzie przez 5 uczniów indywidualnie. Uzyskane punkty zostaną zsumowane jako całość dla każdej grupy z poszczególnej szkoły.

II część praktyczna – w formie prezentacji stroju ilustrującego epokę i plakatu lub stroju ilustrującego epokę i ciekawej osoby związanej z postacią Bolesława Prusa lub scenki z dowolnego utworu B. Prusa. Czas przeznaczony na występ – nie dłużej niż 10 min. Punkty otrzymuje drużyna  z danej szkoły.

III część – prezentacja multimedialna z narratorem w której należy przedstawić dowolną historię z życia Bolesława Prusa. Czas trwania prezentacji nie dłuższy niż 10 min.

dyktando poza konkursem

 

Zasady punktacji:

Test :

Rozwiązanie testu – maksymalnie 24 pkt. Zespół szkoły może uzyskać maksymalnie 120 pkt.

Prezentacji scenki:

Prezentacja stroju, scenki lub postaci oraz opis- maksymalnie 105 pkt.

Kryteria oceniania prezentacji stroju:

zgodność stroju z epoką – 7 pkt.

atrakcyjność prezentacji – 7 pkt.

estetyka wykonania stroju – 7 pkt.

Każdy z 5 juniorów ma do przyznania po 7 punktów za każdą prezentację , łącznie 21 pkt.

 

Prezentacja multimedialna:

Prezentacja multimedialna – maksymalnie 90 pkt.

Kryteria oceny prezentacji multimedialnej:

zgodność z tematem, max 6 pkt.

atrakcyjność  i sposób zaprezentowania prezentacji , max 6 pkt.

walory estetyczne prezentacji, max 6 pkt

Każdy z 5 jurorów ma do przyznania po  18 pkt,łącznie 90 pkt.


Literatura:

,,Katarynka,,- Bolesław Prus

,,Kamizelka,,- Bolesław Prus

,, Antek,, – Bolesław Prus

,, Na wakacjach ,, – Bolesław Prus

,,Z legend dawnego Egiptu,,- Bolesław Prus

,, Przygoda Stasia,, – Bolesław Prus

,, Michałko,, – Bolesław Prus

,, W górach ,, – Bolesław Prus

 Biografia pisarza”Literatura Polska PWN „

 

Skład komisji:

      3 osoby ze Stowarzyszenia Edukacyjne ,,Razem” w Hrubieszowie , 1 osoba z Biblioteki

      Pedagogicznej w Hrubieszowie, 1 osoba z HDK w Hrubieszowie,

 

Nagrody:

      Nagrody i upominki zostaną ufundowane przez Urząd Miasta w Hrubieszowie,

     – Stowarzyszenia Edukacyjne ,,Razem” w Hrubieszowie,

     – Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie,

     – Urząd Gminy w Hrubieszowie,

      Współorganizatorzy przygotowują słodki poczęstunek.

 

Podsumowanie konkursu odbędzie się:w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Hrubieszowie  w dniu 26 maja 2014 o godzinie 13.00.

Protokół końcowy zostanie przekazany do szkół do dnia  1 czerwca  2014 roku.