20 lipca 2024

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PRZEZ PREZYDENTA RZECZYPOLPOLITEJ POLSKIEJ ŻAŁOBY NARODOWEJ PO KATASTROFIE W KATOWICACH INFORMUJĘ, ŻE PRZESUWAM TERMIN ODBYCIA XLIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE NA DZIEŃ 3 LUTEGO 2006 ROKU ( PIĄTEK) GODZINA 9.00

Reklamy

Podpisano:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

Obrady odbywać się będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego HUBALA 1.

Reklamy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej Hrubieszów odbytej w dniu 28 grudnia 2005 roku.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wolne wnioski.
6. Informacja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
7. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o działaniach podejmowanych między sesjami.
8. Uchwalenie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Hrubieszów na 2006 rok
9. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Hrubieszów na 2006 rok.
10. Informacja Burmistrza Miasta o obchodach jubileuszu 60 – lecia Miejskiego Klubu Sportowego UNIA w Hrubieszowie.
11. Informacja Burmistrza Miasta Hrubieszów o wydanych decyzjach w sprawie naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia działań zmierzających do wzniesienia Pomnika Partyzanta Polskiego.
14. Rozpatrzenie skarg Państwa Stanisławy i Bogusława Miazgów na Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
15. Zakończenie obrad.

Reklamy

Podpisał:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dariusz Gałecki

UWAGA MIESZKAŃCY HRUBIESZOWA !!!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie lub Zastępca Przewodniczącego Rady przyjmują interesantów w każdy czwartek tygodnia w godzinach od 14.00 do 15.00 – pokój Nr 2 I piętro budynek Urzędu Miasta Hrubieszów przy ulicy mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1