22 kwietnia 2024

Zbliża się ulewa – Sprawdź gdzie jest burza

Jak można wykryć zbliżającą się burzę? Dziś dowiemy się jak działają mapy burzowe oraz radary opadów, które umożliwiają śledzenie przebiegu burzy online, bez wychodzenia z domu.

Radary opadowe

Mierzą opóźnienie między emisją a odbiorem fal. Informacje uzyskiwane przez radar opadów mogą być bardzo pomocne w poprawie prognoz pogody. Pomaga wykryć obiekty niewidoczne gołym okiem. Może również dostarczać informacji o kierunku i prędkości wiatru. Instrument może być również używany do wykrywania opadów i śniegu. Może dostarczać informacji o komórkach burzowych i burzach.

Odbicia radarowe pochodzą przede wszystkim od kropel deszczu, kryształków lodu, mgły i kurzu. Te radarowe zrzuty z chmur dostarczają danych potrzebnych do określenia rozmiaru, położenia, wysokości, prędkości itp. każdej kropli z osobna, wszystkie ważne elementy w określaniu charakteru i intensywności burz…

Oferują różne możliwości i działają inaczej.

Systemy radarów opadowych zostały opracowane kilkadziesiąt lat temu i są obecnie powszechnie dostępne w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Obecnie istnieją dwie podstawowe technologie: radar pogodowy Dopplera i radar z syntetyczną aperturą (SAR).  Podstawową funkcją Dopplera jest dostarczanie danych o prędkości i kierunku wiatru w pobliżu poziomu gruntu wzdłuż każdej linii wiązki. Jednak w przypadku operacji SAR satelity stale skanują określone obszary.

Radar może czasami wykrywać słabe echa materiałów innych niż deszcz

Między innymi wykrywać samoloty, dym/popioły z dużych pożarów, roje owadów lub stada ptaków. Radary pogodowe mogą nawet odbierać echa z powierzchni Ziemi, które meteorolodzy nazywają „anomalną propagacją”.

Radar opadów ma kluczowe znaczenie dla dostarczania dokładnych i aktualnych godzinowych raportów pogodowych w czasie rzeczywistym. Technologia ta może być najlepszym narzędziem dla meteorologów do dokładnego przewidywania nadejścia opadów. Być może ważniejsza jest zdolność do przewidywania intensywności i nasilenia zbliżających się opadów oraz podkreślenia, czy istnieje wysokie, czy niskie prawdopodobieństwo zagrożenia życia i mienia. Meteorolodzy mają do dyspozycji wiele narzędzi, w tym radar, aby przewidzieć prognozę pogody. Radar może określić, jak daleko znajdują się opady, jaka jest ich prędkość i jak duże są krople lub płatki śniegu. Dane te mogą być następnie wykorzystane w komputerowych modelach prognostycznych do przewidywania przyszłych trendów pogodowych, ostrzegając jednocześnie meteorologów o zbliżających się opadach, burzach lub gwałtownych zjawiskach pogodowych. Dostarczanie dokładnych i wiarygodnych prognoz pogody ma dla nas ogromne znaczenie. Zaawansowaną technologię radarów pogodowych włączamy do rozwiązań tam, gdzie klienci najbardziej jej potrzebują. Wykorzystując moc danych uzyskiwanych na żywo, w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pomocą systemów radarów meteorologicznych, pomagamy klientom wyprzedzać trendy i zwiększać zyski.

Czas trwania cyklu nasłuchu jest rzędu milisekund, czyli tysiąc razy dłuższy niż czas trwania impulsu. Długość tej fazy wynika z konieczności propagacji promieniowania mikrofalowego (które przemieszcza się z prędkością światła) od detektora do celu meteorologicznego i z powrotem, co może stanowić odległość kilkuset kilometrów. Odległość poziomą od stacji do celu oblicza się po prostu na podstawie czasu, jaki upływa od zainicjowania impulsu do wykrycia sygnału zwrotnego.

Podsumowanie: radary opadów

Obecnie radary opadowe są powszechnie używane do ulepszania prognoz pogody.

Zanim pojawiła się technologia radarowa, prognostycy musieli polegać głównie na modelach komputerowych i prognozach opartych na danych historycznych. Wraz z pojawieniem się systemów detekcji mikrofalowej czasu rzeczywistego meteorologom stało się łatwiejsze monitorowanie powietrza masy poruszające się po całym świecie za pomocą technik radarowych. Radar wykorzystuje energię elektromagnetyczną do pomiaru prędkości wiatru, kierunku wiatru i natężenia opadów na obszarach oddalonych od głównych ośrodków metropolitalnych. Dzięki dzisiejszej technologii globalnego pozycjonowania satelitarnego łatwo jest przewidzieć, gdzie wcześniej nastąpią burze. Korzystanie z różnego rodzaju sprzętu radarowego daje meteorologom cenne informacje dotyczące aktywności burzy. Narzędzia ulepszenia w zakresie dokładności prognozowania wciąż ewoluują w kierunku bardziej precyzyjnych instrumentów zdolnych do dostarczania dokładnych ostrzeżeń pogodowych.

Obecnie istnieje niezliczona ilość aplikacji meteorologicznych dostępnych za pośrednictwem smartfonów i komputerów. Umożliwiają one ludziom na całym świecie śledzenie lokalnych warunków, w tym silnych burz, huraganów, powodzi, tornad itp. Radar opadów zapewnia obrazy na żywo i prognozy. Mierzy intensywność opadów w odległości do 3 km za pomocą techniki wiatru Dopplera opartej na sondach mikrofalowych z kosmosu. Dzięki aplikacji radaru deszczowego użytkownicy mogą zobaczyć dokładną lokalizację, w której wystąpiły opady i otrzymać dokładne informacje dotyczące ich siły. W sekcji ustawień aplikacji znajduje się również opcja definiowania maksymalnych wartości dla silnych burz, ulewnych deszczy i cyklonów tropikalnych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo sprawdzić siłę nadchodzących opadów.

­

(tekst i fot. mat. partnera)