22 maja 2024

Zebranie sprawozdawcze MKS Unia Hrubieszów

11 stycznia w Kawiarni HDK odbylo się woalne sprawozdawcze zebranie członków Miejskiego Klubu Sportowego UNIA Hrubieszów. Do dymisji podał się dotychczasowy prezes Bogusław Lachowicz, z członka Zarządu zrezygnował Stanisław Łuczkiewicz.

Zarząd MKS Unia w okresie roku odbył 21 protokołowanych posiedzeń, podczas których podjął 6 uchwał.

Obecność Członków Zarządu na posiedzeniach w minionym rokuprzedstawiała się następująco:
Lachowicz Bogusław 21
Mękal Dariusz 19
Pańko Tomasz 14
Kern Artur 12
Więch Szymon 16
Łuczkiewicz Stanisław 13
Buczak Jan 13

Bilans poniesionych wydatków i uzyskanych przychodów w roku 2011:

Ogółem MKS wydatkował 168.798,52 zł
Przychody zamknęły się kwotą 181.495,00 zł

Wydatki na poszczególne sekcje MKS Unia przedstawiają się następująco:
Sekcja Podnoszenia Ciężarów na 60 zawodników wydatkowała 42.726,39 zł
Sekcja Piłki Nożnej na 108 zawodników wydatkowała 78.358,96 zł
Sekcja Lekkiej Atletyki na 18 zawodników wydatkowała 10.431,67 zł

Na organizację imprez sportowych wydano 36.624,10 zł
Pozostałe koszty to opłaty skarbowe, pieczątki i opłaty bankowe 657,40 zł

Na przychody złożyły się:
1. Dotacja Gminy Miejskiej Hrubieszów 92.000.00 zł
2. Dobrowolne wpłaty na działalność klubu 12.625,00 zł
3. Składki członkowskie 760,00 zł
4. Lubelska Unia Sportu (za punkty) 27487,00 zł
5. Wyszkolenie zawodników 10.500,00 zł
6. Dobrowolne wpłaty na MP w PC 21.066,00 zł
7. PZPC na MP w PC 14.846,00 zł
8. Wpisowe do biegów 456,00 zł
9. Dobrowolne wpłaty (turniej charytatywny) 550,00 zł 10. Pozostałe przychody 1.205,00 zł

Na rachunku bankowym znajduje się kwota 11.378,33 zł
W kasie MKS znajduje się kwota 1.318,15 zł

W dalszym ciągu przyjmowane są zaległe i bieżące składki członkowskie a ich stan z każdym dniem powiększa się. W związku z powyższym w nowy rok MKS wszedł z dochodem około 13.000.00 zł.

***

Zebranie sprawozdawcze MKS Unia