22 czerwca 2024

Zespół Szkół nr 1 współpracuje z UMCS i Politechniką Lubelską

W ramach poszukiwania nowych form wychowania i kształcenia Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie nawiązał współpracę z dwoma ważnymi ośrodkami kształcenia wyższego: Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Mechanicznym Politechniki Lubelskiej.

Reklamy

 

Wierzymy, że współpraca z lubelskimi uczelniami zaowocuje spotkaniami z młodzieżą, wymianą doświadczeń i innymi ciekawymi inicjatywami, a tym samym wpłynie na podniesienie jakości kształcenia młodzieży.

www.zs1hrubieszow.pl

Reklamy