ZHR pomaga w kształtowaniu osobowości

Spora grupa uczniów SP nr 1 należy do ZHR działającego przy parafii Ducha Świętego w Hrubieszowie. Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość kształtowania charakteru poprzez systematyczną pracę nad sobą oraz współpracę z innymi, poprzez stawianie sobie wymagań oraz rozwijanie zainteresowań i zdobywanie sprawności harcerskich.

Reklamy

Poza tym przynależność do ZHR to bardzo dobra i owocna organizacja wolnego czasu, co stanowi alternatywę do nudy, która z kolei może prowadzić do zainteresowania się używkami (np. papierosy, alkohol).

W kwietniu nasi uczniowie należący do ZHR, pod opieką swoich starszych kolegów i koleżanek, uczestniczyli w weekendowych spotkaniach, podczas których wspólnie bawili się, rozmawiali i uczyli się właściwych postaw. Podobne spotkania odbędą się także w maju i czerwcu.

Jest to forma włączenia się w szkolną akcję „Zachowaj trzeźwy umysł”, która jest bardzo bliska zasadom harcerskim, gdyż prawdziwy harcerz nie stosuje używek oraz żyje zdrowo i aktywnie.

tekst: M. Stadnicka

zobacz zdjęcia >>