24 lipca 2024

Złóż deklarację na montaż solarów

Gmina Miejska Hrubieszów informuje, że na przełomie I i II kwartału 2012 r., Zarząd Województwa Lubelskiego planuje ogłosić konkurs na wybór projektów związanych z montażem kolektorów słonecznych na posesjach osób fizycznych.

Reklamy

Konkurs ogłoszono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku,

Do dnia 15 marca 2012 r., Zarząd Województwa Lubelskiego nie ustalił zasad finansowania projektów składanych w ramach planowanego konkursu.  

Reklamy

Projekt będzie polegał na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych. Realizację zadania planuje się na lata 2013-2014. Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie będą mogły uzyskać dofinansowanie do instalacji. Szacunkowy koszt całkowity instalacji na jednej posesji wyniesie 12.000,00 PLN (dla 1-4 osobowej rodziny) lub 15.000,00 PLN (dla 5-8 osobowej rodziny). Jednocześnie informujemy, że w przypadku pokryć azbestowych (eternit) nie jest możliwy montaż instalacji na dachu budynku.

Chętni do uczestnictwa w projekcie mogą składać ankiety i deklaracje uczestnictwa, które są do pobrania ze naszej strony  lub w Urzędzie Miasta Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1, 22-500 Hrubieszów w pok. Nr 11 w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego. 

Reklamy

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Miasta Hrubieszów w godz. 7:30 – 15:30,  pok. Nr 11 od dnia 19.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r.

Pliki do pobrania:

– ankieta

– deklaracje uczestnictwa