Gmina Hrubieszów: Będą pieniądze na sprzęt dla OSP

W dniu 21 sierpnia 2018 r. Gmina Hrubieszów zawarła umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Reklamy

 

Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 66 044,29 zł. Wkład własny gminy wynosi jedynie 667,11 zł.

Pieniądze te zostaną przeznaczone na doposażenie 6 jednostek OSP z terenu Gminy Hrubieszów w łącznie kilkanaście sztuk sprzętów pomagających ratować życie i zwiększających bezpieczeństwo bezpośrednio na miejscu wypadku i innych zdarzeń.

Reklamy

Wśród zakupów mają znaleźć się dwa defibrylatory, które trafią do OSP w Dziekanowie i OSP w Teptiukowie. Obie jednostki znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczy (KSRG). Oprócz tego doposażone zostaną jednostki z: Czerniczyna, Kobła, Moniatycz i Stefankowic.

Dofinansowanie zostało przyznane po zaakceptowaniu, złożonej przez gminę oferty. W ofercie można było wnioskować o sprzęty, określone w zamkniętym katalogu, udostępnionym przez Ministerstwo. Planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane do października br.

 

źródło: UG Hrubieszów